Film

Mindful Medicin

 

Mindful Medicin

Filmen viser et mindfulness baseret stress-reduktion forløb. Deltagerne på holdet har forskellige baggrunde og årsager til at deltage på kurset. Vi følger tre deltagere – Rikke, David og Marlene, der i løbet af kurset opdager nye sider af sig selv. Filmen giver et indblik i hvad der foregår på et MBSR-hold og udbyttet for deltagerne.

Healthy Habits of Mind

 

Mindfulness og skolestart

I overgangen fra børnehave til skole sker der store ændringer. Børn skal lære at samle opmærksomheden på en anden måde og i længere intervaller i skolen, end de har været vant til i børnehaven. Evnen til at falde til ro, være opmærksom og koncentrere sig i et miljø med mange ydre stimuli udvikles ikke nødvendigvis af sig selv. Det pædagogiske bidrag spiller her en afgørende rolle. Mindfulness og nærværs-øvelser er én måde at lære børn at samle opmærksomheden. Når børn lærer at komme i kontakt med deres tanker, følelser, sansninger og handlinger har det indflydelse både på deres velbefindende og læringsmæssige udbytte af både daginstitution og skole.

Filmen vil vise eksempler på arbejde med nærværs-aktiviteter i både daginstitutioner og børnehaveklasser i USA og Danmark og vise forskellige tilgange til mindfulness for børn. I USA er man længere fremme med brugen af mindfulness i skoler og børnehaver – og der er gode erfaringer at hente, både i forhold til uddannelse af lærere og pædagoger og at arbejde med denne aldersgruppe.