Seminardage om basal psykiatri 2022

Seminardagene henvender sig til alle, der har interesse i at arbejde professionelt med mindfulness og compassion. Målet med dagene er at få indsigt i den historiske, teoretiske og praktiske baggrund for mindfulness-baserede programmer.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 8. september 2022, kl. 10:30 - fredag 9. september 2022, kl. 16:00

Sted

Aarhus

Arrangør

Dansk Center for Mindfulness

Pris

3.000 DKK

Seminardagene udbydes som indtægtsdækket virksomhed og er således ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser.

Underviser: Heidi Berg og Lone Overby Fjorback

Basal psykiatri og bivirkninger til meditation

Seminardage fokuserer på den akademiske og kontemplative viden, der ligger til grund for den praktiske anvendelse af mindfulness-baserede interventioner (MBI). Herunder empirisk forskning, erfaringsbaseret læring, viden om målgruppens baggrundsforhold, elementer fra basal psykiatri og kendskab til de bivrikninger der kan opleves ved meditation. Vi skal udforske den direkte erfaring med mindfulnesspraksis, yoga og mindful bevægelse, set og sat i kontekst til basal psykiatri og sikkerhed.

Formål med dagene:

 • Indgående kendskab til indikation og kontraindikation for MBSR
 • Kendskab til diagnostik af mest almindelige psykiatriske sygdomme
 • Kendskab til bivirkninger til meditation
 • Være i stand til at håndtere traumer
 • Kunne tilbyde traumesensitiv tilpasning i meditation
 • Være i stand til at håndtere bivirkninger til meditation
 • Forstå begrænsningerne i MBSR og kunne vejlede heri
 • Forstå vigtigheden af at vejlede og henvise til anden behandling i forbindelse med bivirkninger eller forværring af psykisk sygdom
 • Forståelse for mindfulness træning ved psykotiske lidelser og autisme
 • Kendskab til etablering af gruppe mhp. sikkert læringsrum
 • Ved fremmøde begge dage udstedes kursusbevis, når seminardagene er afsluttet.

Tid: Torsdag 10.30-17 og fredag 9-16

Sted: Dagene holdes i Aarhus.

Tilmeld dig her: https://events.au.dk/32403sem2022/signup