Seminardage Mindfulness og arbejde 2023

Seminardage med fokus på den eksisterende forskning for anvendelsen af mindfulness på arbejdspladser, inkl. teori og forskning i forhold til at skabe en bærebygtig mindful organisation. Undervisere: Lektor, Lise Juul og ph.d.-studerende Emilie Hasager Bonde.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 23. marts 2023, kl. 10:30 - fredag 24. marts 2023, kl. 16:00

Sted

Aarhus

Arrangør

Center for Mindfulness

Pris

3.150 DKK

Seminardage med fokus på træning af mental sundhed og den eksisterende viden om anvendelsen af mindfulness på arbejdspladser, inkl. teori og forskning.

Undervisningens tidsrum:
Torsdag d. 23.03.23: kl. 10.30 – 17.00
Fredag d. 24.03.23: kl. 9.00 – 16.00

Seminardagene vil inkludere: 

  • Hvordan kan man komme i bedre mental form med mindfulnesstræning?
  • Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man tilpasser videnskabeligt dokumenterede mindfulnessbaserede interventioner til specifikke kontekster, eksempelvis arbejdspladser?
  • Hvad er anbefalingerne om mental sundhed på arbejdspladser fra WHO og den Britiske Sundhedsstyrelse?
  • Hvad viser eksisterende forskning om mindfulness i arbejdspladskontekster?
  • Nyeste forskning fra Dansk Center for Mindfulness om mindfulness i en arbejdspladskontekst ved ph.d.-studerende, Emilie Hasager Bonde 

Undervisere: Lise Juul, lektor, og Emilie Hasager Bonde, ph.d.-studerende fra Dansk Center for Mindfulness.

Seminardagene er to sammenhængende dages undervisning. Det er muligt kun at tilmelde sig den ene dag.

Seminardagene giver indsigt i den teoretiske og praktiske baggrund for mindfulnessbaserede interventioner, med fokus på implementering i praksis.

Seminardagene udbydes som indtægtsdækket virksomhed og er således ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser.

Ved fremmøde begge dage udstedes kursusbevis, når seminardagene er afsluttet.