Seminardage Etik, gruppeprocesser og poesi 2023

Træning i mindfulness og compassion med programmer som MBSR, MBKT og TIC foregår i en gruppe. En stor del af arbejdet består i at skabe tryghed i en gruppe, så den enkelte kan arbejde med sit unikke mønster, der kan skabe mere tryghed og plads i sig selv og i en gruppe med andre.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 23. november 2023, kl. 10:30 - fredag 24. november 2023, kl. 16:00

Sted

København

Arrangør

Center for Mindfulness

Pris

3.150 DKK

På seminardage om gruppeprocesser vil vi dykke ned i Irvin Yalums klassiske arbejde omkring gruppedannelse og gruppeprocesser og Judith Hermans arbejde om traumer og gruppeterapi.

Undervisningen i etik vil tage udgangspunkt i Karen Armstrong med at genopfinde den gyldne regel (ikke at behandle andre som vi ikke selv vil behandles og behandle andre, som vi gerne selv vil behandles) og hendes seneste bog Sacred Nature: Restoring Our Ancient Bond with the Natural World.

Det poetiske aspekt tager udgangspunkt i Bhagavad Gita og dækkes gennem kapitlet ’Literature for Human Growth Through our own Lense’ fra Arts and Mindfulness Education for Human Flourishing. Lone O Fjorback et al. Routledge 2023.

En gruppe kan være helende, og en gruppe har kæmpe betydning for hvert enkelt gruppemedlems udbytte. De fleste har blandede erfaringer med grupper. Der kan være grupper, vi længes efter at tilhøre, andre vi forsøger at undgå og endnu andre grupper, vi slet ikke ser, at vi faktisk er en del af. Lige så helende grupper kan være, lige så traumatiserende kan de være.

Grupper svinger mellem optimisme, hjælpeløshed og aggression. I det optimistiske hjørne forsøger gruppen at bevare sig selv, vokse og forblive levende. I det hjælpeløse hjørne leder den efter hjælp udefra, og i det aggressive hjørne forsøger den at afvikle sig selv med udeblivelser og modstand.

Undervisning vil bestå af gruppeprocesser, erfaringsbaseret læring, inddragelse af yoga og meditation og oplæg fra den akademiske viden fra psykoterapi samt vores egne erfaringer med facilitering af grupper.

Læringsmål (efter kurset opnår du følgende færdigheder):

  • Du kan identificere vigtige faktorer og processer, der gør sig gældende i en gruppe
  • Du kan identificere faktorer, der gør sig gældende i forhold til din egen rolle i faciliteringen af en gruppe
  • Du kan identificere de forskellige stadier i en gruppeproces
  • Du kan genkende hvad der kan karakterisere den ’svære’ gruppedeltager eller det komplicerede gruppemedlem
  • Du bliver i stand til at anvende etiske principper, der efterfølgende kan anvendes hver dag og hele dagen
  • Du bliver i stand til at anvende poetisk sprog - for vores indre kamp mellem fornuft versus følelse, sundhed versus lyst, mindfulness og compassion versus instinkt.

Litteratur
Irvin Yalum: The Theory and Practice of Group Psychotherapy

Judith Herman: Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence - from Domestic Abuse to Political Terror

Tidsplan:
Torsdag
10.30-12.30 Velkommen
12.30-13.15 Frokost
13.15-14.45 Gruppeproces
14.45-15-15 Pause
15.15-17.00 Teori og praksis

Fredag
9-10 Praksis opsamling
10-12 Gruppeproces
12-13 Frokost
13-15 Teori og praksis
15-16 Take home

Seminardagene udbydes som indtægtsdækket virksomhed og er således ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser.

Undervisere: Nanja Holland Hansen og Lone Overby Fjorback

Dagene holdes i København.

Torsdag kl. 10.30 - 17.00
Fredag kl. 9.00 - 16.00

Ved fremmøde begge dage udstedes kursusbevis, når seminardagene er afsluttet.