Seminardage Basal psykiatri

Seminardage fokuserer på den akademiske og kontemplative viden, der ligger til grund for den praktiske anvendelse af mindfulness-baserede interventioner (MBI). Herunder empirisk forskning, erfaringsbaseret læring, viden om målgruppens baggrundsforhold, elementer fra basal psykiatri og kendskab til de bivrikninger der kan opleves ved meditation. Der udforskes den direkte erfaring med mindfulnesspraksis, yoga og mindful bevægelse, set og sat i kontekst til basal psykiatri og sikkerhed.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 20. juni 2024, kl. 10:30 - fredag 21. juni 2024, kl. 16:00

Sted

Toldboden, Aarhus

Arrangør

Center for Mindfulness

Pris

3.465 DKK

Undervisere: Sine Skovbjerg og Lone Overby Fjorback

Dagene holdes i Aarhus.

Torsdag kl. 10.30 - 17.00
Fredag kl. 9.00 - 16.00

Seminardagene henvender sig til alle, der har interesse i at arbejde professionelt med mindfulness og compassion. Målet med dagene er at få indsigt i den historiske, teoretiske og praktiske baggrund for mindfulness-baserede programmer.

Formål med dagene:

  • Indgående kendskab til indikation og kontraindikation for MBSR
  • Kendskab til diagnostik af mest almindelige psykiatriske sygdomme
  • Kendskab til bivirkninger til meditation
  • Være i stand til at håndtere traumer
  • Kunne tilbyde traumesensitiv tilpasning i meditation
  • Være i stand til at håndtere bivirkninger til meditation
  • Forstå begrænsningerne i MBSR og kunne vejlede heri
  • Forstå vigtigheden af at vejlede og henvise til anden behandling i forbindelse med bivirkninger eller forværring af psykisk sygdom
  • Forståelse for mindfulnesstræning ved psykotiske lidelser og autisme
  • Kendskab til etablering af gruppe mhp. sikkert læringsrum

Seminardagene udbydes som indtægtsdækket virksomhed og er således ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser.

Ved fremmøde begge dage udstedes kursusbevis, når seminardagene er afsluttet.