PLO-E: Compassion-træning - vejen til egenomsorg

I kursuskataloget 2024 for Praktiserende Lægers Organisation - Efteruddannelse udbydes der for første gang et to-dages kursus i compassion med Nanja Holland Hansen fra Dansk Center for Mindfulness

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 3. oktober 2024, kl. 08:00 - fredag 4. oktober 2024, kl. 16:00

Sted

Helsingør

Arrangør

Praktiserende Lægers Organisation - Efteruddannelse

Er du praktiserende læge og nysgerrig på, hvad træning i compassion gør ved mødet af ens egen og andres lidelse? Så sæt kryds i kalenderen d. 3.-4. oktober 2024. Der afholder PLO-E kursus i Compassion-træning - vejen til egenomsorg.

Uddrag fra kursusbeskrivelsen

Om kurset

Compassion er et instinkt og derfor en naturlig del af, hvem vi er som mennesker. Dog opstår der ofte barrierer og forhindringer, som gør det svært for os få adgang til vores compassion og handle derfra, specielt når vi arbejder med mennesker, som lider.

Det er kendt, at langvarigt pres på sundhedspersonale giver risiko for omsorgstræthed og dermed dårligere behandling af vores patienter. Det er samtidig vist, at man ved at træne evnen til at udvise empati - både overfor sig selv og andre - kan forebygge, at sundhedspersonale bliver udbrændt.

Med dette forløb ønsker vi at udvide kendskabet til compassion med det formål at mindske stress og styrke vores robusthed samt evne til at være med vores patienters smerte og lidelse, på en mere hensigtsmæssig måde.

Igennem compassion-træning, kan du opnå større opmærksomhed og forståelse af dine egne tanker, følelser og adfærd, herigennem kan du udvikle større opmærksomhed på og færdigheder til at indgå sundere relationer til både dig selv og andre. Kurset gavner både dig som læge, dine medarbejdere og dine patienter.

I almen praksis mærker vi et øget pres i forhold til de opgaver der skal løftes, og de ressourcer der er til rådighed. Det giver lange ventetider, øget travlhed og kompleksiteten af arbejdsopgaver er øget for alle medarbejdere. I dette, skal vi fortsat være fokuserende behandlere og kunne kommunikere professionelt med vores patienter for at undgå dårlige behandlingsforløb og i værste fald at overse alvorlig sygdom.

Vi ønsker at afprøve en ny måde at arbejde med lægers trivsel og risiko for udbrændthed. Compassion kan hjælpe til at forebygge og håndtere stress, og samtidig styrker det evnen til at være med svære situationer i dagligdagen og til at håndtere vanskelig patientkommunikation.

Underviser

Nanja Holland Hansen, Autoriseret psykolog, ph.d. og certificeret CCT-lærer fra Stanford Universitet, Center for Compassion Altruism Research and Education
Forsker i compassion og mental sundhed ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Dansk Center for Mindfulness

Kursusleder

Anne Søndergaard, alment praktiserende læge

 

Læs hele kursusbeskrivelsen: Compassion-træning - vejen til egenomsorg.