MBSR modul 1 | Februar

Vil du være mindfulnessunderviser? MBSR modul 1 henvender sig til personer, der ønsker at arbejde professionelt med mindfulness-baseret stressreduktion. Ansøgningsfrist 2. februar kl. 9.00.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 22. februar 2024, kl. 14:00 - mandag 26. februar 2024, kl. 12:00

Sted

Molslaboratoriet, Femmøller, Ebeltoft

Arrangør

Center for Mindfulness

Beskrivelse MBSR modul 1

MBSR modul 1 giver mulighed for fordybelse i det 8-ugers manualiserede MBSR kursus. Dette indebærer udforskning af centrale emner og spørgsmål, som opstår på baggrund af erfaring med MBSR kurset og dets grundlæggende principper.

Formål

MBSR modul 1 har til formål at give en forståelse for at sindet kan trænes på lige fod med kroppen. Mentalt kan vi træne vores opmærksomhed, så vi kan håndtere stress og tage hensigtsmæssige beslutninger i vores liv. MBSR modul 1 er baseret på en oplevelsesorienteret fordybelse i de forskellige guidede mindfulness-øvelser og centrale temaer der indgår i det 8-ugers manualiserede MBSR kursus.

Målgruppe

MBSR modul 1 henvender sig til personer, der ønsker at arbejde professionelt med mindfulness-baseret stressreduktion. 

Deltagerforudsætninger

 • Relevant professionel uddannelse
  Psykologi, medicin og andre sundhedsvidenskabelige fag, samt fag inden for læring og formidling kunne være typiske fagområder. Enhver grundig uddannelse eller træning, der vægter en forståelse af krop og sind, og samtidig inkluderer det at stå til rådighed for andre mennesker gennem omsorgsarbejde eller formidling kan accepteres. Ønsker du på sigt at ansøge om MBSR-undervisercertificering gennem Global Mindfulness Collaborative, GMC, skal du være i besiddelse af en akademisk grad. Alternativt skal du via dit arbejdsliv kunne dokumentere en tilsvarende forståelse gennem omfattende praktisk erfaring. 
 • Færdiggørelse af et 8-ugers MBSR kursus som deltager
  Aktiv deltagelse i minimum ét 8-ugers MBSR kursus, der varetages af en godkendt/registreret MBSR lærer.

  I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre et 8-ugers MBSR-kursus, kan forudsætningerne imødekommes ved at gennemføre et online MBSR-kursus + deltagelse i Mindfulness Tools.  
 • Deltagelse i mindst ét mindfulness meditationsretreat 
  Gennemført ét eller flere 5-dages retreat. Dette skal varetages af en kompetent og erfaren meditationslærer, gerne med kendskab til MBSR. Retreats skal foregå som internatophold. Dispensation for gennemført retreat inden start kan gives såfremt man har en mangeårig kontemplativ praksis. 
 • En daglig mindfulness meditationspraksis på minimum to år.

Undervisningsform

MBSR modul 1 er oplevelsesorienteret med fordybelse i de forskellige guidede mindfulness-øvelser og centrale temaer. Kurset er en blanding af oplæg, erfaringsbaseret læring, gruppedialog, 1:1 udveksling, meditation og yoga.

Undervisere

Jacob Piet (psykolog og ph.d. i mindfulness)
Heidi Berg (psykolog og senior MBSR-underviser)

Bevis for deltagelse

Ved tilstedeværelse ved alle elementer i dagenes program udleveres bevis efter afholdelse.

Ansøgning om plads

Senest to måneder før afholdelse skal du indsende en ansøgning om plads på MBSR modul 1. Gå til formular
I ansøgningen skal du medtage oplysninger om gennemført kursus i MBSR og retreat(s), dit CV og en beskrivelse der klart definere din motivation for at deltage på forløbet.

Fakta

 • Dato og tidspunkt: 23.-27. februar 2023
 • Tilmeldingsfrist: Ca. en måned før startdato
 • Varighed: MBSR modul 1 afholdes som 4½ dages internat
 • Sted: Molslaboratoriet, Femmøller, Ebeltoft
 • Pris: 11.516 kr. inkl. moms for undervisningen + tillæg for ophold, ca. 1.400 kr. inkl. moms pr døgn 
 • Deltagerantal: 14 – 20 personer
 • Sprog: Dansk

Ingen eksamen eller udprøvning.

Bemærk! Vil du med på forløbet, skal du gerne to måneder før MBSR modul 1 starter ansøge om en plads. Det gør du ved at udfylde følgende formular