Løsningsforslag

Vi har været til foretræde på Christiansborg med løsningsforslag til, hvordan vi styrker mental sundhed og forebygger depression hos unge og deres pårørende.

De seneste 25 års negative udvikling i unges mentale sundhed og trivsel kan kun forventes at fortsætte. Vi har brug for unge der trives, tager en uddannelse og kommer i job. Derfor kalder situationen på en systematisk og samlet indsats, som på et evidensbaseret grundlag kan løfte trivslen, reducere stress og forebygge angst og depression hos unge. Vi kommer med en business case der er tænkt som et oplæg til det.

Mistrivsel er et generelt problem, der rammer hele årgange. De unge er belastet af accelereret udvikling, klimakrise, økonomisk krise, coronakrise og krig. Det er svært for mange unge at skelne mellem krav, forventninger og forestillinger. Vi lærer børn og unge at spise sundt, motionere og navigere i trafikken, men de lærer ikke at navigere i tanker og følelser. De unge ved ikke, hvordan de finder tryghed i sig selv og hvordan, de kan være trygge i en gruppe med andre. Vi siger, at de skal slappe af og bare være sig selv, men de lærer ikke hvordan. De mangler med andre ord de nødvendige redskaber. Det betyder, at mange helt unødvendigt ender i stress, angst og depression. Øget stress blandt unge betyder, at flere unge risikerer at få en psykisk lidelse. Psykiske lidelser debuterer ofte i de unge år og kan dermed have en negativ indvirkning på den unges livsforløb i form af uddannelse, job, forbrug af sundhedsydelser, sygelighed og dødelighed. Manglen på tilbud til de unge og en fælles systematisk indsats på tværs af regioner og kommuner øger ulighed i sundhed. Der er brug for en samlet indsats, som kan ramme bredt og favne både de unge, som har begyndende tegn på stress og mistrivsel samt de unge, som er sårbare pga. aktuel eller tidligere psykisk lidelse.

DANSK CENTER FOR MINDFULNESS HAR ET KLART BUDSKAB

Vi skal vende den negative udvikling og give unge en fremtid uden angst og depression. Det skal vi gøre ved at tilbyde unge redskaber med solid videnskabeligt dokumenteret effekt. MBSR kan reducere stress og styrke mental sundhed og MBKT kan forebygge depression. Systematisk implementering af MBSR og MBKT kan vende den negative udvikling, så flere unge får mulighed for at trives, udfolde deres evner, være med i sunde fællesskaber og håndtere stress i en hverdag med massiv informationsstrøm, præstationspres og kamp om opmærksomheden.

Læs business case med løsningsforslag