Konferencedag | Inspiration og viden om arbejdet med empati, mindfulness og diversitet på skoler

Dagen vil byde på inspiration og viden om arbejdet med empati, mindfulness og diversitet på skoler i Danmark og i EU.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 7. februar 2024,  kl. 10:00 - 16:00

Sted

Søauditorierne, Merete Barker Auditoriet (1253-211), Bartholins Allé 3

Arrangør

Dansk Center for Mindfulness

Pris

Gratis DKK

Det er med stor glæde, at vi kan invitere dig til en konferencedag.
Dagen vil byde på inspiration og viden om arbejdet med empati, mindfulness og diversitet på skoler i Danmark og i EU.

Psykolog Helle Jensen vil fortæller om sit mangeårige arbejde med udvikling af relationskompetencer og empati for fagfolk, der arbejder med børn og unge.

Psykolog Selma Quist-Møller vil fortælle om arbejde med compassion og traumer.

SocialRespons, der har stået for den ekstern evaluering af ”Stressfri hverdag for børn og unge”, vil fremlægge de rigtig gode resultater og komme med anbefalinger.

Vi vil fra Dansk Center for Mindfulness præsentere resultaterne fra videnskabelige undersøgelser af effekten af MBSR for lærerstuderende og effekten af MBSR til lærere. Desuden vil vi præsentere vores Erasmus+ projekt: ’Hand-in-Hand Empowering Teachers’, der handler om mindfulness og diversitetstræning til undervisere i Europa.

Vi kan endnu ikke præsentere resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen af mindfulness i skolerne i Danmark. Vi vil præsentere resultaterne fra lignende undersøgelse i England, og der vil blive plads til at diskutere, hvordan vi skal forstå de resultater og hvordan vi kan styrke trivsel i skolen.

Vi sørger for at dagen kommer til at veksle imellem praktiske øvelser og oplæg, så vi håber, at du får inspiration med hjem.

Det er gratis at deltage og vi sørger ligeledes for forplejning i løbet af dagen.

Søauditorium, Merete Barker (bygning 1253, lokale 211), Aarhus Universitet

Tilmeldingsfrist d. 1. februar 2024.

Med venlig hilsen
Dansk Center for mindfulness