Dansk Center for Mindfulness på vej med bæredygtighedsstrategi

Dansk Center for Mindfulness’ kommende bæredygtighedsstrategi er inspireret af FN’s 17 verdensmål og er derfor et helhedsorienteret bidrag til skabe en verden i balance.

Dansk Center for Mindfulness er i gang med at udarbejde en bæredygtighedsstrategi. 

Dansk Center for Mindfulness’ bæredygtighedsstrategi er inspireret af FN’s 17 verdensmål og er derfor et helhedsorienteret bidrag til skabe en verden i balance.

Vi har siden centrets begyndelse arbejdet for at fremme sundhed og trivsel i overensstemmelse med FN's verdensmål. Denne vision er de senere år blevet en langt bredere og mere ambitiøs mission. I dag arbejder vi i flere internationale partnerskaber for at informere og inspirere til handling for både større diversitet, ligestilling og social retfærdighed i forhold til sundhed-, uddannelse-, klima- og miljøindsatser.

Samarbejde er det vigtigste paramenter og derfor har vi en række tiltag til at fremme dialog både lokalt og globalt. Vi tror nemlig på, at løsningen er levende fælleskaber med levende mennesker. Samtidig bliver vi alle nødt til at blive mere bevidste, empatiske, inkluderende og bæredygtige. Her er træningen af mindfulness og compassion yderst relevant.

Mindfulness og compassion i krop og sind er ikke forskellig fra mindfulness og compassion for hinanden og miljøet. Træningen af mindfulness kan hjælpe mennesker til at blive mere bevidste om deres værdier og adfærd, mens træningen i compassion kan styrke menneskers følelse af empati og samhørighed. Når vi opdager den levende kraft i os selv, naturen og hinanden, bliver bæredygtighed, diversitet og inklusion mere naturligt. Dette arbejde er der brug for, hvis vi sammen skal løse de globale og forskelligartede bæredygtighedsudfordringer, vi står over for. Arbejdet med ydre bæredygtighed må gå hånd i hånd med træningen af indre bæredygtighed.

Følg med på her på siden eller på vores sociale medier, hvor vi offentliggør bæredygtighedsstrategien.  

Foto: Melissa Bach Yildirim, AU Foto