Dansk Center for Mindfulness i Practicus, medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin

Unge mellem 16 og 24 år er de mest belastede i forhold til stress, viser Den Nationale Sundhedsprofil 2021. Dansk Center for Mindfulness arbejder for, at MBSR og MBKT bliver et gratis tilbud til unge. Det skriver vi om i Practicus.

Under den første del af coronanedlukningen i sommeren 2020 oprettede Dansk Center for Mindfulness en hjælpepakke til unge mellem 15 og 30 år.

Hjælpepakken indeholdt tilbud om gratis MBSR- og MBKT-forløb for unge, som oplevede at deres mentale sundhed og trivsel var blevet dårligere under nedlukningen.

En systematisk erfaringsopsamling med kvantitative og kvalitative undersøgelser viste, at de unge fik det bedre mentalt, fik redskaber til at styrke deres mentale sundhed, fik et meningsfyldt fællesskab med andre unge og fik modet til at dele de svære ting, uden at føle at det var et tabu.

Det har Sine Skovbjerg, lektor, ph.d. og Lone Overby Fjorback, centerleder, lektor, ph.d. og speciallæge i psykiatri fra Dansk Center for Mindfulness skrevet en artikel om i den seneste udgave af de praktiserende lægers medlemsblad, Practicus. I artiklen opstiller de følgende forslag:

  1. at MBSR tilbydes unge mellem 15 og 30 år, som udviser tegn på psykisk sårbarhed eller mistrivsel (f.eks. stress, angst eller ensomhed), og som ikke aktuelt modtager eller afventer behandling i psykiatrien. Gruppen omfatter også unge, som tidligere har været behandlet i psykiatrien.
  2. at MBKT tilbydes unge mellem 15 og 30 år, som har haft mindst én tidligere depression, eller som opfylder kriterierne for aktuel let depression.

Læs hele artiklen i bladet her: https://www.epaper.dk/jtoas/practicus/259/