MINDFULNESS

Oplev nuet

"Det her er ikke en opfordring til at sige 'pyt' eller til at tage det hele med et smil. Det er en opfordring til, at du lægger mærke til det liv, der er og til alle de forvrængede tanker, du har om det, der oftest kun gør alting værre".    

Lone Overby Fjorback, leder af Dansk Center for Mindfulness

Mindfulness betyder at være opmærksom på det, der sker i nuet uden at dømme. Ved at tage tiden til at være stille med os selv og lægge mærke til, hvad der end er, kan vi træne vigtige kvaliteter som opmærksomhed, tilgivelse, medfølelse og opmærksomhed. 

Mindfulness er en praksis af yoga og meditation, der stammer fra buddhismen og har over 2500 år på bagen. I Vesten har vi de seneste årtier undersøgt og forsket i mindfulness og dets effekt på lidelser, blandt andet angst, depression og PTSD.

Mindfulness frem for medicin

"Alle tænker, at hvis man har en depression, så er det fordi, der er et eller andet stof, der mangler i hjernen. Den forklaringsmodel er for simpel. Det er ligesom med hovedpine. Det har man ikke, fordi man mangler paracetamol i kroppen. Så selvom Panodil måske hjælper på symptomerne, er det ikke en langsigtet løsning. Man lærer jo ikke noget af tage en pille. Man holder symptomerne i ave, og det er selvfølgelig rart. Men det er en passiv behandling".   

Lone Overby Fjorback, leder af Dansk Center for Mindfulness

 

I dag ved vi, at programmet Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) har en lige så gavnlig effekt på for eksempel depression, som antidepressiv medicin. Da mange oplever problemer med bivirkninger eller ikke ønsker at tage medicin, er det en væsenlig viden, at vi ved hjælp af daglig meditationpraksis kan opnå samme helbredende effekt. Du kan læse om MBSR her. 

Men mindfulness er ikke kun for syge. Forskning viser, at du ved regelmæssig praksis kan styrke din mentale sundhed og blandt andet opnå bedre koncentration, hukommelse, søvn, indlæringsevne og humør. Mindfulness er derfor gavnligt for alle, der ønsker at være mere tilstede i nuet, blive bedre til det, de laver og opnå en større tilfredshed.

Målet med mindfulness-træning

Målet med mindfulness-træning er en fysisk og mentalt tilstedeværende krop. Der med et klart sind og et åbent hjerte er i stand til at foretage etiske beslutninger og handle til gavn for sig selv og andre. Et mål meget tæt op ad WHO’s definition på mental sundhed:

Mental sundhed er en tilstand, hvor ethvert individ realiserer sit potentiale og er i stand til at håndtere normale belastninger, kan arbejde og bidrage til samfundet eller det fællesskab, han eller hun er en del af.

På et mere jordnært niveau, kan en disciplineret træning af mindfulness hjælpe dig til:

  • Mere glæde i hverdagen
  • Mere energi
  • Bedre relationer
  • Mindre stress
  • Mere accept