Hvad er mindfulness?

Mindfulness er en måde at være opmærksom på, som har vist sig at øge vores sundhed.

Der findes to veldokumenterede og omkostnings-effektive programmer til stressreduktion, som allerede er en integreret del af forebyggelse og behandling ved over 740 klinikker i verden.

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er udviklet ved University of Massachusetts Medical School i USA. MBSR er et struktureret 8-ugers program, baseret på yoga, meditation og undervisning om stress.

Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) er udviklet fra MBSR ved University of Oxford i England til forebyggelse af depression.

Analyser publiceret i førende medicinske tidsskrifter viser, at MBSR reducerer symptomer på stress, angst, depression og smerter. MBKT kan forebygge depression på niveau med antidepressiv medicin. De gavnlige effekter underbygges af hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændres efter MBSR i områder som står for regulering af stress. Konsistente fund viser således ændringer i amygdala, hippocampus, insula og den frontale del af pandelappen.

Mindfulness kan forbedre opmærksomhed, humør, hukommelse, indlæringsevne og skabe robusthed gennem større tolerance af vanskelige fysiske og emotionelle tilstande. Derfor er forskning i gang med at undersøge mindfulness i skolen. Formålet er at forbedre børns evne til at regulere opmærksomhed og udvikle bedre sociale færdigheder.

Programmet Kindness Curriculum er udviklet på Center for Healthy Minds, University of Wisconsin til er små børn i folkeskolen.

Programmet “.b” er udviklet på Oxford Center for Mindfulness til større børn i folkeskolen. Center for Healthy Minds og Oxford Center for Mindfulness har positive erfaringer og resultater med mindfulness til folkeskolen.

Børnene kan forbedre opmærksomhed, indlæring og sociale færdigheder. Det britiske parlament har i 2015 søsat en ambitiøs plan “Mindful Nation UK” for bedre national mental sundhed. De anbefaler, at det engelske sundhedsvæsen tilbyder mindfulness-behandling til alle patienter med depression og kroniske lidelser, og at mindfulness programmer bliver tilgængelige som forebyggelse på skoler, på arbejdspladser og i kriminalforsorgen. Danmark følger almindeligvis de samme anbefalinger, men endnu ikke for mindfulness.

Målet med mindfulnesstræning.

Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop med et klart sind og et åbent hjerte, der er i stand til at foretage etiske beslutninger og handle til gavn for sig selv og andre, hvilket ligger meget tæt op ad WHO’s definition på sundhed.

WHO beskriver mental sundhed som en tilstand, hvor et hvert individ realiserer sit potentiale og er i stand til at håndtere normale belastninger, kan arbejde og bidrage til samfundet eller det fællesskab, han eller hun er en del af.

Mindfulness betyder at være til stede i nuet og acceptere det, som det er. Det er en metode til bevidst at tage ansvaret for kvaliteten af ens liv.
Der er en 2500 år gammel definition på mindfulness fra buddhistisk tradition og en bare 25 år gammel vestlig videnskabelig definition fra programmet Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR). Mindfulness er her defineret som den bevidsthed, der opstår, når opmærksomheden holdes i nuet med en ikke-dømmende indstilling. Der findes ikke en autoriseret version af mindfulness, og begrebet bliver ofte brugt trivielt med mange forskellige betydninger. Men når mindfulness skal bruges til at lindre og helbrede, er det vigtigt at understrege, at det er mindfulness fra buddhistisk tradition, der er testet med vestlige, videnskabelige metoder i MBSR. Formålet er at reducere lidelse og opbygge et blivende sundt mentalt helbred – her er MBSR-programmet blevet undersøgt, og forskere har fundet ud af, at det rent faktisk virker.

Hjerneforskningen peger på, at mindfulnesstræning kan forbedre evnen til stressregulering, emotionsregulering, empati, koncentration, glæde og rationel adfærd.
MBSR er det første mindfulnessprogram, der er udviklet og testet som mentaltræning. Det er et intensivt kursus i mindfulness – en praktisk vejledning i, hvordan man kan forholde sig konstruktivt til kroppen, tanker, følelser, den situation, man er i, og til hinanden. Videnskabelige undersøgelser understøtter, at programmet kan forbedre mentalt helbred og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og kroniske smerter. Der er undervisning i perception, stress og kommunikation.

Læs om elementerne i MBSR her.


Læs mere om kurset i MBSR her.