Implementering og effekt af mindfulness på skolerne

Vi måler på to dele i forskningsprojektet:

  1. Vi måler dels på effekten af, at lærerne deltager i et MBSR-kursus (Modul 1 af uddannelsen). Vi måler både på lærerne og på de elever, som lærerne primært har.
  2. Anden del af projektet går ud på at implementere programmet i test-skolerne og teste effekten på lærer- og elevtrivsel sammenlignet med kontrolskolerne:

 

For grundskoler:

Lærerne fra de udtrukkede testskoler (2019-holdene) skal gennemføre to .b undervisningsforløb. Hvert forløb varer 10 lektioner, og hver lektion varer mellem 45 minutter og fem kvarter alt efter, hvad man har af tid. 

Opstart af det første forløb sker efter, at lærerne har være på internat. Andet forløb sker efter endt uddannelsen.

For ungdomsuddannelser:

Lærerne fra de udtrukkede testskoler (2020-holdene) skal gennemføre to undervisningsforløb i programmet målrettet elever på ungdomsuddannelser. Hvert forløb varer 10 lektioner, og hver lektion varer mellem 45 minutter og fem kvarter alt efter, hvad man har af tid. 

Opstart af det første forløb sker efter, at lærerne har være på internat. Andet forløb sker efter endt uddannelsen.

OBS! Både lærere fra kontrolskole og testskole skal dog som led i deres uddannelse implementere to forløb som beskrevet ovenfor.

Se mere om det her.