Grundskoler

Dansk Center for Mindfulness uddanner i fra 2019-2022 cirka 200 grundskolelærere til at undervise i mindfulness

Dansk Center for Mindfulness uddanner 200 folke- og privat-skolelærere til at undervise i mindfulness-programmet .b (udtales dot-be). Programmet er udviklet i England, og forskning har vist, at det øger trivslen i klasserne. Projektet er et af de største i verden af sin slags, og vi kigger blandt andet på de langsigtede effekter af en tidlig indsats.

Kort fortalt om projektet

 • Vi uddanner ca. 40-50 lærere i hver region
 • Uddannelsen er gratis, men skolen eller kommunen betaler for transport og frikøber læreren til uddannelsesmodulerne
 • Formålet med uddannelserne er, at nedbringe stress og øge trivsel hos lærere og elever. Derved skaber vi de bedste betingelser for et godt mentalt helbred
 • Programmet er grundigt udviklet de seneste 10 år i England, og det giver eleverne nogle kompetencer, de kan bruge i livet til at udnytte deres potentialer, trives bedre og udvikle en sund relation til sig selv og andre mennesker.
 • Lærerne skal bruge 11 dage og otte aftner fordelt på et år - undervisning ligger så vidt muligt uden for skoletid:
  • deltagelse i kurset Mindfulness-baseret Stressreduktion kl 16-18.30 en dag om ugen i 8 uger plus en heldag
  • 4 dages internat over en weekend
  • 3x2 dages supervision - foregår  hverdagene
 • Projektet er et forskningsprojekt. Tidspunkt for uddannelses-start bliver derfor afgjort ved lodtrækning, og vi indsamler data via spørgeskemaer til lærere og elever
 • .b-programmet er et struktureret undervisningsprogram til brug i undervisningen. Ansøger skal derfor fungere som underviser i dagligdagen
 • Programmet er målrettet elever i 4.-9. klasse
 • Det skal være en skoleleder eller kommune, der ansøger om uddannelsespladser på vegne af en skole - vi anbefaler minimum to lærere.