Mindfulness i skoler

Mindfulness kan forbedre opmærksomhed, humør, hukommelse, indlæringsevne og skabe robusthed gennem større tolerance af vanskelige fysiske og emotionelle tilstande. Derfor er forskning i gang med at undersøge mindfulness i skolen. Formålet er at forbedre børns evne til at regulere opmærksomhed og udvikle bedre sociale færdigheder.

 

Mindfulnessprogrammer til børn

Programmet "Kindness Curriculum" er udviklet på Center for Healthy Minds, University of Wisconsin og er til små børn i folkeskolen.

Programmet “.b” (udtales, dot-be) er udviklet på Oxford Center for Mindfulness til større børn i folkeskolen. Center for Healthy Minds og Oxford Center for Mindfulness har positive erfaringer og resultater med mindfulness til folkeskolen. Børnene kan forbedre opmærksomhed, indlæring og sociale færdigheder.

I England søsatte parlamentet i 2015 en ambitiøs plan “Mindful Nation UK” for bedre national mental sundhed. En af anbefalingerne er, at mindfulness-programmer bliver tilgængelige som forebyggelse på skoler.

 

Mindfulness på det danske skoleskema

I efteråret 2017 afsatte Folketinget 12,5 mio. kroner af Satspuljens midler, så Dansk Center for Mindfulness kan uddanne 250 folkeskolelærere i det engelske program .b. Mindfulness kommer på skoleskemaet i danske folkeskoler i løbet af 2019.

Mindfulness er allerede populært og benyttet på flere af landets skoler. Med implementeringen af .b-programmet kan vi sikre en generel ensartet standard, og at de gavnlige virkninger er veldokumenterede. 

Læs mere om Kindness Curriculum her.

Læs mere om .b-programmet her.