Indhold, krav, etik

Et af verdens største forskningsforsøg om mindfulness i skolen

 

Du er med i et af verdens største forskningsprojekter om at evaluere implementering af mindfulness i skolen. Det vil sige, hvordan mindfulness bedst muligt virker i de danske skoler.

Projektet ” Stressfri hverdag for børn og unge” undersøger blandt andet de langsigtede effekter af en tidlig indsats i skolen. Og vi håber, at projektet kan føre til nationale tiltag, der øger trivsel og mindsker stress hos både børn og voksne.

Projektet varer i tre år. Det er et randomiseret studie, hvilket betyder, at der skal være en tilfældig udvalgt interventionsgruppe (Den gruppe, der afprøver programmet) og en tilfældigt udvalgt kontrolgruppe. Dette er en tidskrævende og omstændig proces, og vi håber på forståelse for dette for at opnå de mest pålidelige resultater.   

State of the art forskning

Dansk Center for Mindfulness laver kontrollerede studier. Dette er højeste niveau af forskning, og ved et kontrolleret studie kan vi være sikre på, at vi måler en reel effekt.

Dansk Center for Mindfulness har et affilieret samarbejde med Mindfulness Center at Brown University i USA, der er det største forskningscenter inden for mindfulness.

Vi har købt .b-programmet fra England og udviklet det i samarbejde med Oxford University og MiSP (Mindfulness in Schools Projects). .b-programmet er det mest dokumenterede mindfulness-baserede -skoleprogram til børn i verden, og er blevet udviklet og forsket i de seneste ti år. Derfor har vi valgt at videreudvikle på dette, så det passer i en dansk skolekontekst i både grundskoler og på ungdomsuddannelser. Vi har ikke blot udviklet vores eget program og evalueret på dette.

Dette gør, at vi adskiller os fra andre mindfulness-programmer til børn i Danmark, og det er blandt andet styrken i .b-uddannelsen og dette forskningsprojekt.

Vi har desuden allieret os med Børns Livkundskaber og eksperter i relationskompetance. Denne høje faglighed indgår ikke i andre mindfulness-programmer. Se mere om uddannelsen her.

Til ungdomsuddannelserne med en lidt ældre målgruppe af elever har vi valgt at modificere programmet yderligere og fusionere det med det anerkendte program til voksne Mindfulness-baseret stressreduktion.

Du kan læse mere om uddannelsen til lærere på gymnasier og SOSU-skoler her.

Lodtrækning

 

Det er vigtigt for forskningens kvalitet, at du som deltager i grundskolerne har mulighed for at starte uddannelse i 2019 eller i 2020 (2020 eller 2021 for ungdomsuddannelsen) afhængigt af, hvordan lodtrækningen falder ud for dig. Det er således ikke muligt at vælge, hvilket hold du vil på, og det er ikke muligt at bytte indbyrdes efterfølgende. For ungdomsuddannelser er det hhv. i 2020 og 2021.

Vi holder informationsmøder, hvor vi fortæller om krav og indhold i projekt og på uddannelsen. Umiddelbart efter disse informationsmøder, sender vi det første spørgeskema ud, der giver deltagere en plads i projektet, og som giver os mulighed for at lave lodtrækningen. Svarer man ikke på dette inden den angivne deadline, er det ikke muligt at komme med senere.   

Når først vi har udvalgt grupperne ved lodtrækning, vil det påvirke resultatet, hvis nogen undlader at besvare spørgeskemaet, for eksempel fordi de trækker sig fra projektet. Det er derfor en stor hjælp, at alle, der har besvaret første spørgeskema, men senere trækker sig fra uddannelsen/projektet, stadig besvarer tilsendte spørgeskemaer, så vidt det er muligt.

Lodtrækningen sker, når vi har nået 50 ansøgere i en region. Vi trækker lod blandt skolerne, så du kommer på samme hold som dine kolleger.

Spørgeskemaer

I modtager i alt ti spørgeskemaer i løbet af to år. Fire spørgeskemaer, du som lærer skal besvare og seks spørgeskemaer, som dine elever skal besvare. For eleverne tager det omkring en times varighed at besvare skemaet alt efter deres alder. Alle skal svare - også dem, der ikke er på uddannelse før i 2020.

Spørgeskemaerne ligner umiddelbart hinanden. Det er vigtigt, at du besvarer dem alle. I mailen med spørgeskemalinket fremgår det tydeligt, om det er til eleverne eller til læreren. Her er en guide til spørgeskemaer. 

Etik og behandling af oplysninger

Vi behandler jeres og elevers personlige oplysninger efter gældende GDPR-regler og krav om sikkerhed. Vi beholder oplysningerne, så længe projektet varer - inklusive opfølgnings-evalueringer og sletter dem efterfølgende.

I tvivl?

Er du i tvivl om, hvad det kræver af dig og din skole at deltage i forskningsprojektet, er du altid velkommen til at skrive til Stina@clin.au.dk.