Mindfulness på skoleskemaet

 

Dansk Center for Mindfulness har modtaget 12,5 mio. kr. af Folketingets Satspuljemidler til at uddanne lærere til at undervise elever i mindfulness. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed. 

 

Formålet med projektet

Flere og flere børn og unge bliver stressede. Når børn allerede tidligt bliver bevidste om at træne deres mentale sundhed, kan vi på sigt forebygge, at de bliver stressede senere i studielivet eller som voksne. Dette vil spare både menneskelige og økonomiske ressourcer. 

Forskning viser, at børn trives bedre i klasser, hvor mindfulness er integreret, sammenlignet med klasser uden. Med forsøget ønsker vi at mindske stress hos lærere og elever og øge trivslen.  

Beskrivelse af grundskoleuddannelsen

Beskrivelse af ungdomsuddannelsen

OBS! Lukket for tilmeldinger for grundskoler

Der er desværre lukket for tilmeldinger til uddannelsen i grundskoler. Projektet er godt i gang, og de første regioner er allerede igang med uddannelsen.