Mindfulness på skoleskemaet

 

Dansk Center for Mindfulness har modtaget 12,5 mio. kr. af Folketingets Satspuljemidler til at uddanne lærere til at undervise elever i mindfulness. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed. 

 

Formålet med projektet

Flere og flere børn og unge bliver stressede. Når børn allerede tidligt bliver bevidste om at træne deres mentale sundhed, kan vi på sigt forebygge, at de bliver stressede senere i studielivet eller som voksne. Dette vil spare både menneskelige og økonomiske ressourcer. 

Forskning viser, at børn trives bedre i klasser, hvor mindfulness er integreret, sammenlignet med klasser uden. Med forsøget ønsker vi at mindske stress hos lærere og elever og øge trivslen.  

Beskrivelse af grundskoleuddannelsen

Beskrivelse af ungdomsuddannelsen

OBS! Lukket for tilmeldinger for grundskoler

Der er desværre lukket for tilmeldinger til uddannelsen i grundskoler. Projektet er godt i gang, og de første regioner er allerede igang med uddannelsen. 

Mette - om uddannelsen Stressfri hverdag for børn og unge Mette Maltesen er lærer i udskolingen på Gammelgaardsskolen i Aarhus. Hun oplever, at mange børn og unge er udfordrede og kan have gavn af mindfulness. Og så oplever hun, at nogle af de børn, der tager godt imod programmet og øvelserne faktisk er dem, der normalt er tilbageholdne og ikke engagerede i timerne.
Mette - om uddannelsen Stressfri hverdag for børn og unge Anne Dorte Ohrt er lærer for 4. og 5. klasse på Friskolen i Hinnerup, en forstad til Aarhus. Hun kendte godt til meditation, men har oplevet, at det ikke er lige til at overføre sin erfaring med mindfulness til eleverne.
Vibeke - om uddannelsen Stressfri hverdag for børn og unge Vibeke Birch Borup er lærer for 6. klasserne på Østervangskolen i Hadsten, uden for Aarhus. Hun fortæller, at skolens ledelse allerede har vedtaget, at alle elever på 6. klassetrin fremover skal tilbydes .be programmet – enten som forløb i efteråret eller foråret. Dertil kommer så en opfølgning i 8. og 9. klasse, hvor andre udfordringer typisk melder sig hos mange børn.