Book et foredrag

Lev med stress på den gode måde

Vi er travle som aldrig før. Når travlheden ledsages af manglende overblik og en følelse af at drukne i opgaver kan det føre til usund stress. På arbejdspladsen går stress ud over arbejdsglæden, samarbejdet, og effektiviteten. Og uden for arbejdstiden går den mindskede trivsel ud over familie og venner.

I dette 2-timers foredrag får du indblik i den nyeste viden om stress og effektiv stresshåndtering, og du får mulighed for at prøve nogle stressreduktionsøvelser med dokumenteret effekt.


Forstå stress, -og lær hvad du kan gøre for at forebygge og reducere stress!

 

Vi oplever typisk stress når vi mister følelsen af kontrol og tingene bliver uforudsigelige

Stress kan meget enkelt beskrives som en oplevelse af at være under pres. Stress kan have mange årsager. Kroppens respons, "stressresponset",  er dog i alle tilfælde det samme, nemlig et fasttømret repertoire af processer, som igangsættes fra hjernen, og som sikrer at individet rustes til at håndtere den oplevede udfordring. De associerede kropslige sensationer, som normalt er helt ufarlige, er at hjertet banker hurtigere, det kildrer i maven, musklerne spændes mm.  

Uforudsigelighed kendetegner vores moderne informationspakkede hverdag, og tolkes samtidig af hjernen helt automatisk som et potentielt faresignal. Hjernen holder derfor ofte stressresponset tændt, selvom der egentlig ikke er behov for det. Når en stressbelastning varer ved gennem længere tid kan det skade helbredet.

Vores viden om linket fra stress til sygdom øges hele tiden

Forskningen har i de senere år leveret flere afgørende gennembrud i vores forståelse af hvordan oplevet stress kan føre til symptomer i kroppen, f.eks. inflammatoriske tilstande. Inflammation er et tidligt trin i mange alvorlige sygdomme, herunder hjerte-kar sygdomme, stofskiftesygdomme og psykiatriske lidelser.

At nedbringe stress er en vigtig opgave både af hensyn til samfundsøkonomien og det enkelte menneskes trivsel. Ofte er det dog svært at lave om på omgivelserne, f.eks. på arbejdspladsen, således at årsager til stress helt fjernes. Derimod kan vi som individer, og i fællesskab, ændre på den måde vi håndterer stress.   

Der findes evidens-baserede programmer, som virker dæmpende på stress-relaterede sygdomsprocesser

Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR) er et evidens-baseret program, der via yogaøvelser, meditation og psykoedukation kan nedbringe symptomer på stress, angst og depression. I MBSR kan man lære at styre opmærksomheden væk fra vaneprægede tanker, som ofte dvæler ved fortiden eller er beskæftiget med at planlægge fremtiden. MBSR programmet har den overordnede gavnlige effekt at kroppens stressberedskab kan nedreguleres i situationer hvor der ikke er behov for det. Dette implicerer en lang række veldokumenterede forandringer i fysiske og psykologiske markører for stress, herunder morfologiske og funktionelle ændringer i relevante hjerneområder. 

I foredraget præsenteres evidens fra den nyeste forskning i stress og stressreduktion, og der vil være introduktion til stressreducerende øvelser. 

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for et foredrag i din organisation eller virksomhed.