TIC kursus, Campus Emdrup v/Jeanette Ebstrup

TIC står for Træning i Compassion og er et 8-ugers kursus, med ugentlige sessioner af 2 timers varighed, som indeholder undervisning, dialog og små gruppeøvelser.

Info about event

Time

Wednesday 5 October 2022,  at 14:00 - 16:00

Location

København, Campus Emdrup

Organizer

Dansk Center for Mindfulness

Kurset afholdes på DPU, Campus Emdrup hen over otte ugentlige mødegange.

Kurset udbydes som indtægtsdækket virksomhed og er således ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser. Ved fremmøde 6 ud af 8 mødegange udstedes der på opfordring kursusbevis, når kurset er afsluttet.

Datoerne for TIC-kurset er følgende onsdage, fra kl. 14-16:

5. okt.
12. okt.
26. okt.
2. nov.
16. nov.
23. nov.
30. nov.
7. dec.
OBS: Ingen undervisning i uge 42, d. 19. okt. + uge 45, d. 9. nov.

Kurset i compassion er et 8-ugers kursus med ugentlige sessioner af 2 timers varighed, som indeholder undervisning, diskussioner og små gruppeøvelser. Derudover er der hjemmearbejde à 20-25 minutters varighed. Hjemmearbejde hjælper til at integrere compassion i dagligdagen og opbygge en vane for regelmæssig træning/praksis i compassion.

Formålet med træning af compassion er mere end bare at mærke empati eller at bekymre sig for et andet menneske. Træning af compassion hjælper os til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Både hos os selv og andre.

Når vi træner compassion, træner vi evnen til at møde de svære daglige situationer, som alle mennesker oplever, med compassion og med venlig omsorg for os selv, vores kære og andre mennesker.

Vi undersøger hvilke barrierer, der kan opstå i vores træning, og vi træner evnen til at se og forstå, at vi som mennesker er meget mere ens, end vi er forskellige. Den røde tråd igennem kurserne er, at vi begynder at få en fornemmelse og forståelse for, at vi har muligheden og evnen til at træne vores egen mentale sundhed på en hensigtsmæssig måde. Med tiden kan det medføre, at vi kan bidrage til de problematikker, der er i vores samfund fra et sted i os selv af compassion og medmenneskelighed.

Med den systematiske træning af compassion skaber vi altså mere opmærksomhed omkring - og forståelse for - egne tanker, følelser og adfærd for derved at udvikle redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til os selv og andre. Forskning peger på, at systematisk træning af compassion giver øget psykisk trivsel, nærvær, selvomsorg, modstandskraft, og social forbundethed. Desuden nedsætter det stress, angst og depression.

Forskning viser, at træning i compassion kan give:

  • Mere glæde
  • Mere ro
  • Større accept af følelser, som de er
  • Selvaccept
  • Tilfredshed med jobbet
  • Blive bedre til at passe på sig selv
  • Compassion for en selv og andre
  • Åbenhed for at modtage compassion fra andre.

Compassion-kurset løber over otte uger/mødegange, hvor vi mødes to timer om ugen. Du modtager undervisning, som omfatter psykologiske, neurologiske og kontemplativ forskning samt interaktive klasseaktiviteter, og meditationsøvelser.

Desuden laver du hjemmearbejde mellem lektionerne ved at få adgang til indspillede guidede meditationer af 20-25 minutters varighed. Derudover udføres uformelle øvelser, hvor vi bruger dagliglivets situationer til at arbejde med undervisningsmaterialet den pågældende uge.

Læs mere om TIC-kurset her