Personligt udviklingsarbejde for psykologer: TIC - træning i compassion (15 timer)

Online: Personligt udviklingsarbejde til alle specialistuddannelser som psykolog. Træning i compassion er et 8-ugers kursus, med ugentlige sessioner á 2 timers varighed, som indeholder undervisning, dialog og små gruppeøvelser.

Info about event

Time

Tuesday 7 May 2024,  at 16:00 - 18:00

Location

Online

Organizer

Dansk Center for Mindfulness

Price

6.500 DKK

Beskrivelse

TIC står for træning i compassion. Det er et videnskabeligt 8-ugers program, der har fokus på at håndtere ubehagelige følelser og kan hjælpe dig til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Systematisk træning af compassion giver mere opmærksomhed og forståelse for egne tanker, følelser og adfærd. Du udvikler redskaber til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre.

Du kan bruge træning i compassion som personligt udviklingsarbejde, eftersom du kommer til at arbejde med dig selv, din kapacitet til at rumme ubehagelige følelser samt hvordan det influerer på dit daglige arbejde som psykolog.

Læs mere om TIC her.

Hvad kan jeg få ud af at træne compassion?

Forskning peger på, at systematisk træning af compassion giver øget psykisk trivsel, nærvær, selvomsorg, modstandskraft og social forbundenhed. Desuden nedsætter det stress, angst og depression. 

Forskning viser, at træning i compassion kan give

 • Mere glæde
 • Mere ro 
 • Færdigheder til at regulere følelser 
 • Selvaccept
 • Accept af følelser, som de er 
 • Tilfredshed med jobbet
 • Blive bedre til at passe på sig selv
 • Compassion for en selv og andre
 • Åbenhed for at modtage compassion fra andre

De “redskaber” og evner, som du tilegner dig, kommer dig til gode på arbejdet såvel i dit privatliv. Evnen til at passe på dig selv og indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde er noget, du bruge både på arbejdet som privat.

Kursets opbygning

 1. Compassion og mindfulness
 2. Bevidsthed om kroppen
 3. Empatisk lidelse vs. compassion
 4. At være min egen bedste ven
 5. Compassion for mig selv
 6. Fælles medmenneskelighed
 7. Aktiv compassion
 8. Dedikation

Varighed

TIC-kurset er et 8-ugers kursus med ugentlige sessioner á 2 timers varighed, som indeholder undervisning, diskussioner og små gruppeøvelser.

Derudover er der hjemmearbejde á 20-30 minutters varighed dagligt seks dage om ugen. Hjemmearbejde hjælper til at integrere compassion i dagligdagen og opbygge en vane for regelmæssig træning/praksis i compassion.

TIC-kurset har en varighed á 2 timer ugentligt i 8 uger, i alt 16 timer. Eftersom compassion er en mindfulness-baseret intervention må det kun udgøre maksimalt 15 timers personligt udviklingsarbejde jf. Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for specialistuddannelser. Derfor skrives der 15 timer på supervisionsbeviset for personligt udviklingsarbejde. I tilfælde af fravær skrives det faktiske antal timer fremmødt på.

Målgruppe

Psykologer på vej mod specialistuddannelse. Du behøver ikke være autoriseret for at påbegynde personligt udviklingsarbejde til specialistuddannelsen.

Deltagerantallet er 5-8 personer.

Psykolog

Susanne Bruggisser, cand.psych., autoriseret, specialist i psykopatologi, certificeret TIC-underviser.

Susanne kan varetage personligt udviklingsarbejde i alle specialistuddannelser, fraset Arbejds- og Organisationspsykologi. Ud over at være specialist i psykopatologi, så har Susanne adskillige psykoterapeutiske videreuddannelser* svarende til grundlags-teori i specialiseringsmodulet i psykoterapi, jf. Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for specialistuddannelser.

*a) 2-årig uddannelse i kognitiv terapi fra SAKT, KBH, b) 2-årig uddannelse i psykoterapi i psykoser og svære personlighedsforstyrrelser, Institut for psykoseterapi, KAS Glostrup, c) 3-årig uddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi, Institut for analytisk gruppe- og familieterapi.

Sted

Online via Zoom.

Jf. krav til fremmøde til virtuel undervisning fra Dansk Psykolog Forening skal du deltage aktivt med kameraet tændt.

Tid

Tirsdage kl. 16.00-18.00, d. 7/5 – 25/6 2024

7/5
14/5
21/5
28/5
4/6
11/6
18/6
26/6
 

Kurset udbydes som indtægtsdækket virksomhed og er således ikke en del af en af Aarhus Universitets akkrediterede uddannelser.