NY PUBLIKATION: Kan MBSR ændre selvrapporteret vågen hviletilstand og forklare noget af effekten på mental sundhed af MBSR?

Der er behov for viden om virkningsmekanismer af mental sundhedsfremmende interventioner.

Hjerneforskere, så som Richard Davidson og Amishia Jha hævder, at dét hjernenetværk, der er aktivt, når vi er i vågen hviletilstand; Default Mode Network, kan ændres med mindfulnessmeditation, bl.a. fordi man derved træner at få et andet forhold til sine tanker. Med andre ord; at vi kan ændre hjernen ved at træne sindet og få det bedre med os selv i hvile.

Dansk Center for Mindfulness (Lise Juul, Emilie Hasager Bonde, Lone Overby Fjorback) ønskede at undersøge, om MBSR kunne ændre selvrapporteret vågen hviletilstand, og om det kunne forklare noget af effekten på mental sundhed af MBSR.

Studiet blev foretaget på data fra det nationale randomiserede studie SELFCARE inkluderende 191 folkeskolelærere fra 110 skoler.

I en statistisk mediationsmodel inkluderede data fra 3 måletidspunkter, fandt vi, at MBSR kan ændre selvrapporteret vågen hviletilstand med bl.a. mindre tankemylder og mere velvære, og at det kan forklare nogle af effekterne på trivsel, stress og symptomer på angst og depression op til 6 måneder efter start.

Studiet er publiceret i Frontiers in Psychology under overskriften Altered self-reported resting state mediates the effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on mental health: a longitudinal path model analysis within a community-based randomized trial with 6-months follow-up