NY PUBLICERING: Kan en mindfulnessbaseret intervention påvirke den sociale kapital og psykologiske sikkerhed på private arbejdspladser?

Efter en mindfulnessbaseret intervention oplevede respondenterne, at der var bedre samarbejde og øget følelse af forbundethed på tværs af afdelingerne.

Hvorvidt og i så fald hvordan kan en mindfulnessbaseret intervention, inkluderende et arbejdspladstilpasset 10-ugers MBSR-kursus (mindfulness-baseret stressreduktion), påvirke den sociale kapital og psykologiske sikkerhed på arbejdspladsen?

Dette spørgsmål belyses i den nyeste videnskabelige artikel om at styrke mental sundhed på danske arbejdspladser udgivet i Frontiers in Psychology: 
The impact of an organizational-level mindfulness-based intervention on workplace social capital and psychological safety: A qualitative content analysis (Bonde, E.H., Mikkelsen, E.G., Fjorback, L.O. & Juul, L. 2023).
Nærværende studie er et kvalitativt før og efter studie.

Emilie Hasager Bonde, ph.d.-studerende hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, arbejder med forskningsprojektet, der handler om mindfulness i små og mellemstore private virksomheder. De første kvalitative resultater af projektet er allerede ude i forskningsartiklen, udgivet i Frontiers in Psychology i 2022: Impacting employees’ and managers’ mental health skills using a workplace-adapted mindfulness-based intervention (Bonde, E.H., Mikkelsen, E.G., Fjorback, L.O. & Juul, L. 2022).

Resultater

Emilie opsummerer resultaterne som følger: "Efter interventionen fandt vi blandt andet, at der ikke var nogen påvirkning at se på den psykologiske sikkerhed mellem medarbejdere og ledere. Dog fandt vi, at der var sket en positiv påvirkning af den psykologiske sikkerhed mellem personer, der var ansat på samme hierarkiske niveau (medarbejder til medarbejder og ledere til ledere). Derudover var der er lille positiv påvirkning at spore på den sociale kapital internt i teams/afdelinger (primært karakteriseret ved forbedret samarbejde) samt den sociale kapital blandt ledere og medarbejdere. Den største påvirkning finder vi på den sociale kapital mellem afdelinger (også hovedsagligt karakteriseret ved bedre samarbejde)."

Efter interventionen fremhæver respondenterne blandt andet, at;
-       samarbejdet mellem afdelinger er blevet forbedret
-       følelsen af forbundethed er øget på tværs af afdelinger
-       det er trygt at dele, hvordan man har det med sine kolleger

Tak til

Fra Emilie skal lyde en tak til

  • alle de deltagende virksomheder, medarbejdere og ledere
  • de yderst kompetente undervisere, vi har haft med i projektgruppen, Camilla Victoria Marcinkowski, Mie Glud Pedersen & Bente Pedersen.
  • forskergruppen bestående af Lise Juul, Eva Gemzøe Mikkelsen & Lone Overby Fjorback.
  • Velliv Foreningen, som har støttet projektet.

Læs mere om mindfulness på arbejdspladsen i forskningsprojektet Tilpasset Mindfulness-baseret stressreduktion i private virksomheder