Tilmelding

Uddannelse i MBSR modul 1, november 2020

Den 19 - 23. november 2020 holder Dansk Center for Mindfulness uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1. Ansøgningsfrist er mandag d. 14. september 2020.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat á 5-7 dages varighed (ved manglende retreat-erfaring, kan du få dispensation fra dette kriterium).

Tidspunkt:

Start torsdag den 19. november kl. 14 - slut mandag den 23. november kl. 13.

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
5.200 (dobbeltværelse) /6.200 (enkeltværelse) kr. inkl. moms - dækker kost og logi.

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet, du mener, kan være relevant.

Uddannelse i MBSR modul 1, februar 2021

Den 25. februar - 1. marts 2021 holder Dansk Center for Mindfulness uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1. Ansøgningsfrist er tirsdag d. 5. januar 2021.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat á 5-7 dages varighed (ved manglende retreat-erfaring, kan der gives dispensation fra dette kriterium).

Tidspunkt:

Start torsdag den 25. februar kl. 14 - slut mandag den 1. marts kl. 13.

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
5.200 (dobbeltværelse) /6.200 (enkeltværelse) kr. inkl. moms - dækker kost og logi.

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8-ugers MBSR-kursus, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilhedsretreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet, du mener, kan være relevant.

Uddannelse i MBSR modul 2, 2020

For dem, der har gennemført 1. modul af uddannelsen i MBSR, afholder Dansk Center for Mindfulness uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 2 den 3. - 7. september 2020. 

Optagelseskriterierne er:

 • Gennemført Uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1
 • Deltagelse i minimum et 8-ugers MBSR-forløb
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i minimum et stilhedsretreat a 5-7 dages varighed

Tid og sted:

Den 3. - 7. september 2020

Første dag start kl. 14 - sidste dag slut kl. 13.

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer.
Særskilt pris for kost og logi.

 

 Lukket for tilmelding!

Uddannelse i MBSR modul 3, 18. - 26. marts 2021

Uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 3 er et 8-dages internat undervisningsforløb.

Modul 3 har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder og vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem:

 

 • Fokuseret indre arbejde
 • Stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet
 • Præsentation og didaktisk formidling
 • Guiding i meditation
 • Guiding i yoga øvelser
 • Enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse)
 • Gruppedynamik
 • Forberedelse af eget undervisningsmateriale.

Efter vellykket færdiggørelse af modul 3 er du i besiddelse af minimums-kvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers kurser i MBSR.


Optagelseskriterier:

 • Gennemført "Uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1 og 2" 
 • Deltagelse i minimum ét 8-ugers kursus i MBSR
 • Gennemført minimum to stilhedsretreats á 5-7 dages varighed.


Tidspunkt:

Danmark den 18. - 26. marts 2021.

Klik her for forhåndstilmelding


Udenfor Danmark - se Mindfulness Center, Brown Universitet.


 

Gruppesupervision i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Gruppesupervision i MBSR: Påbegyndelse af undervisning.

Via online møderum, mødes du og op til fem andre MBSR-undervisere med en certificeret MBSR-seniorunderviser over 8 gange i et supervisionsforum. Uge for uge gennemgår I som gruppe MBSR-kursets forskellige mødegange, inklusive orienteringsmødet og heldagssessionen.

Gruppesupervision er særligt designet til nye MBSR-undervisere, der har gennemført Modul 3.
Sammen med andre nye MBSR-undervisere analyserer, studerer og undersøger I elementer og undervisningskompetencer for hver mødegang i MBSR-kurset. Faciliteret af en MBSR-seniorunderviser, får du erfaring og dybde med den dynamiske form MBSR-kurset har. Ved udforskning af de temaer, der opstår - både i undervisningsrummet og i dig som MBSR-lærer. Udforskningen vil blive understøttet af Mindfulness-Based Interventions Teacher Assessment.

 

Diskussion af praksis og udvikling som underviser

Derudover vil vi diskutere, hvordan du forbereder dig til undervisningen (herunder materialer og lydfiler), hvordan du møder dig selv i praksis med undervisningen, inquiry med deltagerne, og hvad der netop nu opstår i vores sind og hjerte, efterhånden som vi begynder at lære os selv at kende gennem MBSR-underviserpraksis.

Der vil ved hver mødegang være mulighed for ganske kort at dele hvor hver enkelt MBSR-lærer er i deres virke og også mulighed for at guide en kort mindfulness-øvelse i starten af hver session.
Yderligere detaljer omkring supervisionen vil blive beskrevet ved første session.


Forudsætninger for deltagelse i gruppesupervision:

 • Gennemført Modul 1, 2 og 3
 • Undervisningserfaring fra 0-3 MBSR-kurser eller planer om at begynde undervisningen inden for seks måneder fra start af supervisionen
  Deltagelse i gruppesupervision kan fint lade sig gøre, selvom du ikke lige i den periode har ansvaret for et kursus. De erfaringer, du allerede har fra tidligere kurser, kan fint ligge grund for arbejdet ved hver session.  

Logistik:

 • 8 mødegange på en fastlagt ugedag og tid
 • 2 timer pr. gang
 • 6 - 8 deltagere pr. gruppe.


Dato for gruppesupervision vinter 2021:

Start januar 2021, datoer er på vej.
Kl. 11.00 - 13.00.

Kontakt os for tilmelding.


Kontakt os for ønske om tidligere mulighed.

Pris. 5.390,- kr. ekskl. moms (supervision er momsfritaget)

I forbindelse med uddannelsen som underviser i MBSR er der krav om minimum et gennemført gruppesupervisions-forløb og minimum et gennemført individuelt supervisions-forløb.  

Individuel supervision i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Ved individuel supervision er du aktivt engageret i en-til-en dialog med en certificeret MBSR-seniorunderviser for individuel støtte, vejledning, dialog og feedback. Via online møderum eller pr. telefon, vil du undersøge, klarlægge og forfine undervisningskapacitet og dygtighed.

 

Forudsætninger for individuel supervision:

 • Gennemført Modul 1, 2 og 3
 • 3 godkendte retreats
 • MBSR gruppesupervision (krav ved påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017)
 • MBSR-undervisningserfaring: 4-8 MBSR-kurser

 

Ansøgning om individuel supervision.

Supervision planlægges individuelt i den samme periode, som du underviser et 8-ugers MBSR-kursus, inklusiv orienteringsmøde og heldagssession. Der er krav om 10 supervisions-sessioner.


Ansøg minimum otte uger før planlagt orienteringsmøde og kursus.
I ansøgningen oplyses præcise datoer og tid på dagen for det kommende kursus for alle 10 mødegange.

MBSR-seniorunderviser/supervisor vil blive tildelt i forhold til tilgængelighed og timing af dit planlagte 8-ugers MBSR-kursus.

Varighed pr. session: 50-60 minutter.

Pris. 12.000,- kr. ekskl. moms

Send ansøgning til mindfulness@clin.au.dk.

I forbindelse med uddannelsen som underviser i MBSR er der krav om minimum et gennemført gruppesupervisions-forløb og minimum et gennemført individuelt supervisions-forløb.    

Ansøgning om certificering i Mindfulness-baseret stressreduktion

Ved påbegyndt uddannelse i MBSR før 2019, skal ansøgningen om certificering indeholde følgende:

 

 • En kort skriftlig redegørelse af din forståelse af de etiske fundamenter af MBSR (max 250 ord)

 • En udtalelse fra din supervisor
 • Materialer fra din undervisning, inklusiv:
  - Plan for undervisningen
  - Udleverede materialer til hjemmearbejde
  - Lydoptagelser af dine guidninger
 • Liste over gennemførte MBSR forløb (datoer, antal deltagere)
 • Dit CV

 

Certificeringsprocessen vil tage to måneder. Indsendes materiale op til længere ferieperiode (sommer/årsskifte) kan der være tillægstid.

 

Du vil blive kontaktet ved spørgsmål eller behov for uddybelse af fremsendte materiale

 

Har du spørgsmål, kontakt os venligst via mail: mindfulness@clin.au.dk

Klik her for direkte link til ansøgning