Tilmelding

Uddannelse i MBSR modul 1, november 2021

Den 11 - 15. november 2021 holder Dansk Center for Mindfulness uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1. Ansøgningsfrist er fredag d. 3. september 2021.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat á 5-7 dages varighed (ved manglende retreat-erfaring, kan du få dispensation fra dette kriterium).

Tidspunkt:

Start torsdag den 11. november kl. 14 - slut mandag den 15. november kl. 13.

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
Hertil kommer beløb for kost og logi, ca 1.450 kr. inkl. moms pr. døgn.

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet, du mener, kan være relevant.

Uddannelse i MBSR modul 1, februar 2022

Den 24. - 28. februar 2022 holder Dansk Center for Mindfulness uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1. Ansøgningsfrist er tirsdag d. 4. januar 2022.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat á 5-7 dages varighed (ved manglende retreat-erfaring, kan der gives dispensation fra dette kriterium).

Tidspunkt:

Start torsdag den 24. februar kl. 14 - slut mandag den 28. februar kl. 13.

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
Hertil kommer beløb for kost og logi, ca 1.650 kr. inkl. moms pr. døgn.

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8-ugers MBSR-kursus, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilhedsretreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet, du mener, kan være relevant.

Uddannelse i MBSR modul 1, november 2022

Den 3. - 7. november 2022 holder Dansk Center for Mindfulness uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1. Ansøgningsfrist er fredag d. 2. september 2022.

Optagelseskriterierne er:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat á 5-7 dages varighed (ved manglende retreat-erfaring, kan du få dispensation fra dette kriterium).

Tidspunkt:

Start torsdag den 3. november kl. 14 - slut mandag den 7. november kl. 13.

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
Hertil kommer beløb for kost og logi, ca 1.650 kr. inkl. moms pr. døgn.

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet, du mener, kan være relevant.

Uddannelse i MBSR modul 2, august 2022

For dem, der har gennemført 1. modul af uddannelsen i MBSR, afholder Dansk Center for Mindfulness uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 2 den 25. - 29. august 2022. 

Optagelseskriterierne er:

 • Gennemført Uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1
 • Deltagelse i minimum et 8-ugers MBSR-forløb
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i minimum et stilhedsretreat a 5-7 dages varighed

Tid og sted:

Den 25. - 29. august 2022

Første dag start kl. 14 - sidste dag slut kl. 13.

Modul 2 forventes afholdt i Østjylland

Pris:

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer.
Hertil kommer beløb for kost og logi, ca 1.650 kr. inkl. moms pr. døgn.

Klik her for forhåndstilmelding - indikation af at du ønsker at deltage

 

Uddannelse i MBSR modul 3, 2022

Uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 3 er et 8-dages internat undervisningsforløb.

Modul 3 har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder og vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem:

 

 • Fokuseret indre arbejde
 • Stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet
 • Præsentation og didaktisk formidling
 • Guiding i meditation
 • Guiding i yoga øvelser
 • Enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse)
 • Gruppedynamik
 • Forberedelse af eget undervisningsmateriale.

Efter vellykket færdiggørelse af modul 3 er du i besiddelse af minimums-kvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers kurser i MBSR.


Optagelseskriterier:

 • Gennemført "Uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1 og 2" 
 • Deltagelse i minimum ét 8-ugers kursus i MBSR
 • Gennemført minimum to stilhedsretreats á 5-7 dages varighed.


Tidspunkt:

Den 10. - 18. marts 2022 - første dag kl. 18, sidste dag kl. 12

Himmelbjerggården, Ry

Pris 18.500 kr. - dækker undervisning og materialer.
Hertil kommer beløb for kost og logi, ca 1.650 kr. inkl. moms pr. døgn.

Tilmelding åbnes den 3. januar 2022 - Klik her for forhåndstilmelding


Udenfor Danmark - se Mindfulness Center, Brown Universitet.


 

Gruppesupervision i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Gruppesupervision i MBSR: Påbegyndelse af undervisning.

Via online møderum, mødes du og op til fem andre MBSR-undervisere med en certificeret MBSR-seniorunderviser over 8 gange i et supervisionsforum. Uge for uge gennemgår I som gruppe MBSR-kursets forskellige mødegange, inklusive orienteringsmødet og heldagssessionen.

Gruppesupervision er særligt designet til nye MBSR-undervisere, der har gennemført Modul 3.
Sammen med andre nye MBSR-undervisere analyserer, studerer og undersøger I elementer og undervisningskompetencer for hver mødegang i MBSR-kurset. Faciliteret af en MBSR-seniorunderviser, får du erfaring og dybde med den dynamiske form MBSR-kurset har. Ved udforskning af de temaer, der opstår - både i undervisningsrummet og i dig som MBSR-lærer. Udforskningen vil blive understøttet af Mindfulness-Based Interventions Teacher Assessment.

 

Diskussion af praksis og udvikling som underviser

Derudover vil vi diskutere, hvordan du forbereder dig til undervisningen (herunder materialer og lydfiler), hvordan du møder dig selv i praksis med undervisningen, inquiry med deltagerne, og hvad der netop nu opstår i vores sind og hjerte, efterhånden som vi begynder at lære os selv at kende gennem MBSR-underviserpraksis.

Der vil ved hver mødegang være mulighed for ganske kort at dele hvor hver enkelt MBSR-lærer er i deres virke og også mulighed for at guide en kort mindfulness-øvelse i starten af hver session.
Yderligere detaljer omkring supervisionen vil blive beskrevet ved første session.


Forudsætninger for deltagelse i gruppesupervision:

 • Gennemført Modul 1, 2 og 3
 • Undervisningserfaring fra 0-3 MBSR-kurser eller planer om at begynde undervisningen inden for seks måneder fra start af supervisionen
  Deltagelse i gruppesupervision kan fint lade sig gøre, selvom du ikke lige i den periode har ansvaret for et kursus. De erfaringer, du allerede har fra tidligere kurser, kan fint ligge grund for arbejdet ved hver session.  

Logistik:

 • 8 mødegange på en fastlagt ugedag og tid
 • 2 timer pr. gang
 • 6 - 8 deltagere pr. gruppe.


Dato for gruppesupervision 2021:

Mandage fra d. 25/10 til d. 13/12.
Kl. 9 - 11.

Klik her for tilmelding


Pris. 5.390,- kr. ekskl. moms (supervision er momsfritaget)

I forbindelse med uddannelsen som underviser i MBSR er der krav om minimum et gennemført gruppesupervisions-forløb og minimum et gennemført individuelt supervisions-forløb.  

Individuel supervision i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Ved individuel supervision er du aktivt engageret i en-til-en dialog med en certificeret MBSR-seniorunderviser for individuel støtte, vejledning, dialog og feedback. Via online møderum eller pr. telefon, vil du undersøge, klarlægge og forfine undervisningskapacitet og dygtighed.

 

Forudsætninger for individuel supervision:

 • Gennemført Modul 1, 2 og 3
 • 3 godkendte retreats
 • MBSR gruppesupervision (krav ved påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017)
 • MBSR-undervisningserfaring: 4-8 MBSR-kurser

 

Ansøgning om individuel supervision.

Supervision planlægges individuelt i den samme periode, som du underviser et 8-ugers MBSR-kursus, inklusiv orienteringsmøde og heldagssession. Der er krav om 10 supervisions-sessioner.


Ansøg minimum otte uger før planlagt orienteringsmøde og kursus.
I ansøgningen oplyses præcise datoer og tid på dagen for det kommende kursus for alle 10 mødegange.

MBSR-seniorunderviser/supervisor vil blive tildelt i forhold til tilgængelighed og timing af dit planlagte 8-ugers MBSR-kursus.

Varighed pr. session: 50-60 minutter.

Pris. 12.000,- kr. ekskl. moms

Send ansøgning til mindfulness@clin.au.dk.

I forbindelse med uddannelsen som underviser i MBSR er der krav om minimum et gennemført gruppesupervisions-forløb og minimum et gennemført individuelt supervisions-forløb.    

Ansøgning om certificering i Mindfulness-baseret stressreduktion

Ved påbegyndt uddannelse i MBSR før 2019, skal ansøgningen om certificering indeholde følgende:

 

 • En kort skriftlig redegørelse af din forståelse af de etiske fundamenter af MBSR (max 250 ord)

 • En udtalelse fra din supervisor
 • Materialer fra din undervisning, inklusiv:
  - Plan for undervisningen
  - Udleverede materialer til hjemmearbejde
  - Lydoptagelser af dine guidninger
 • Liste over gennemførte MBSR forløb (datoer, antal deltagere)
 • Dit CV

 

Certificeringsprocessen vil tage to måneder. Indsendes materiale op til længere ferieperiode (sommer/årsskifte) kan der være tillægstid.

 

Du vil blive kontaktet ved spørgsmål eller behov for uddybelse af fremsendte materiale

 

Har du spørgsmål, kontakt os venligst via mail: mindfulness@clin.au.dk

Klik her for direkte link til ansøgning