Undervisere

Lone Overby Fjorback

Leder Dansk Center for Mindfulness, speciallæge psykiatri, lektor, ph.d.    

Lone Overby Fjorback er psykiater med speciale i mindfulness og kognitiv terapi. Hun er lektor, PhD og leder af Dansk Center for Mindfulness, der blandt andet forsker i Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi, (MBKT). Lone har gennem sin forskning, uddannelse og formidling bragt mindfulness til Danmark i henhold til standarder for international certificering i samarbejde med andre elite-universiteter. Hun er klinisk ansvarlig og vejleder på Ph.d-projekt i samarbejde med Oxford Center for Mindfulness, der undersøger virkningsmekanismer for MBKT blandt andet ved hjælp af hjernescanninger.

Lone har mange års erfaring med psykiatri, mindfulness, yoga og meditation og er forfatter til bøger og bogkapitler i internationale lærerbøger om MBKT og MBSR. I forhold til depression har hun specifikt skrevet om dette i bogen ’Må jeg hjælpe dig?-fri af depression’ om behandling af depression med mindfulness, medfølelse og medicin. Hun har desuden medvirket i dokumentarfilm og tv-programmer om mindfulness ex. ’Mindful Medicin’ og ’styr på det hele’. Lone har haft forskningsophold ved Center for Healthy Minds ledet af Richard Davidson i 2011 og har siden arbejdet i internationalt netværk med verdens førende forskere på området. 

Lone har fra start været med til internationale møder ved universiteter om standarder for uddannelse af evidensbaseret mindfulness. Hun arbejder strategisk og politisk for at den forskning, der har dokumenteret MBKT til behandling af depression kommer danske patienter til gode. Hun er således i dialog med politikere og sundhedsstyrelsen.

Antonia Sumbundu

Cand.psych. aut. MSt (Oxon). Specialist i psykoterapi og supervision.

Antonia har en master i MBKT fra Oxford University, og har en dyb og mangeårig erfaring med MBKT som intervention. Oxford Mindfulness Centre blev grundlagt i 2008, men flere år inden underviset Antonia sammen med Mark Williams i MBKT. De seneste år har hun fungeret som senior-underviser i MBKT, med undervisning, træning og uddannelse rundt om i hele verden.

Antonia har været ansat på forskellige centre for kognitiv terapi, bl.a på Center for Kognitiv Terapi på Sct. Hans Hospital, og hun har haft egen klinik.

Susanne West Bruggisser

Cand. Psych.aut., Specialist i psykopatologi. Uddannet MBSR-lærer.

Susanne har specialviden og lang praktisk erfaring med udredning og behandling af depression fra ansættelser i Distriktspsykiatri, dag- og døgnafsnit. 

Susanne har omfattende specialviden med klinisk psykologi og mindfulnessbaseret behandling fra ansættelser i psykiatrien, tværfaglige smertecentre på universitetshospitaler, samt fra privat praksis. Hun har mange års erfaring med at supervisere, undervise og uddanne professionelle indenfor alle områder i - og udenfor sundhedsvæsnet. 

Susanne er uddannet MBSR-lærer og varetager MBSR-kurser på Aarhus Universitet for mennesker med stress, angst, PTSD og depression. Hun underviser medarbejdere i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) på universitetet, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. 

Heidi Berg

Autoriseret psykolog, Certificeret MBSR-lærer samt har terapeutisk efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Integrativ Gestalt Terapi (IGP).

Heidi er ansat på Aarhus Universitet på Dansk Center for Mindfulness, hvor hun varetager kurser i MBSR, MBKT og uddannelse af undervisere. Heidi er desuden en af nøglepersonerne i projektet, hvor vi skal uddanne skolelærere i at undervise børn og unge i et mindfulness-baseret undervisningsprogram.

Heidi har tidligere i en længere årrække arbejdet på Aarhus Universitets Hospital med udredning og behandling af mennesker, der lider af helbredsangst samt mennesker, der lider af funktionelle lidelse - en betegnelse for kroniske stresslidelser, hvor personen oplever mange symptomer og smerter i kroppen. Hun har stor erfaring med både det kliniske arbejde med MBSR og MBKT-grupper, ACT-gruppeterapi, individuel terapi og undervisning samt supervision af professionelle.  

Kay Elizabeth Worsfold

Cand.psych.aut., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Uddannet MBKT- og MBSR-lærer.

Kay har mange års erfaringer med klinisk psykologi fra psykiatrien samt fra egen klinik, herunder lang praktisk erfaring med udredning og behandling af angst-, OCD-, stress- og depressionslidelser. Hun har superviseret alle faggrupper inden for sundhedsvæsenet og har bred undervisningserfaring.

Kay startede sin MBKT-uddannelse i 2006 og har afholdt flere 8-ugers MBKT-kurser for mennesker med tilbagevendende depressioner. Hun har forsket i embodied kognition i MBKT for depression og i 2011 forsvarede hun sin ph.d. om emnet.

Kay startede på MBSR-uddannelsen i 2017 og har siden 2019 været ansat på Stressreduktionsklinikken, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital, hvor hun til dagligt varetager MBSR-kurser for mennesker med arbejdsrelateret stress.

Lisbeth Stampe Frølich

Cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi. Uddannet MBKT- og MBSR-lærer.

Lisbeth Stampe Frølich har 18 års erfaring med klinisk psykologi fra psykiatrien, tværfaglige smertecentre samt 10 år i egen klinik. Hun har superviseret alle faggrupper inden for sundhedsvæsnet og har undervist på universiteter og professionsuddannelser samt på arbejdspladser.

Hun startede sin MBKT-uddannelse i 2006 og derefter MBSR-uddannelsen i 2014. Siden 2007 har Lisbeth lavet 8-ugers kurser, først MBKT med kroniske smertepatienter og patienter med tilbagevendende depressioner og siden 2015 åbne MBSR-kurser. Læs desuden interviewet med Lisbeth her.