Hvad giver MBKT-uddannelsen dig?

Depression er en folkesygdom i Danmark og den største sygdomsbyrde på verdensplan. Det skal vi gøre noget ved, og der er et stort behov for kvalificerede kliniske fagpersoner, der kan varetage opgaven.

For første gang udbydes en uddannelse i MBKT på et dansk universitet. Dansk Center for Mindfulness samarbejder med Oxford University, der var med til at udvikle MBKT.

I første halvår 2021 startede den 2-årig uddannelse i Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) ved Dansk Center for Mindfulness. Uddannelsen kræver akademisk viden og klinisk erfaring. Det kan for eksempel være, du har en uddannelse eller efteruddannelse inden for anvendt psykologi eller psykiatri, og dagligt virke inden for et klinisk fagområde. Måske er du psykolog, psykiater, læge, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut.

MBKT står for Mindfulness-baseret kognitiv terapi og blev udviklet i England i 1990’erne. Det er et 8-ugers meditations- og terapi-program udviklet til mennesker med tilbagevendende depressioner.

Effekterne af MBKT er blandt andet færre symptomer på stress, angst og depression, mere glæde og mere energi, og det reducerer tilbagefald af depression på niveau med medicin - uden bivirkninger.

Du lærer på uddannelsen at undervise MBKT, der indeholder træning i mindfulness, yoga og meditation i grupper. MBKT fokuserer på at lære deltagerne at foretage et enkelt, men radikalt skift i, hvordan de forholder sig til tanker, følelser og kropsfornemmelser. I MBKT lærer vi at distancere os fra vores tanker, og vi ser, at tanker bare er tanker og ikke nødvendigvis virkeligheden.

Terapiformen arbejder med de principper, der kendertegner mindfulness: Accept, venlighed, åbenhed og medfølelse.

Programmet bygger på Jon Kabat-Zinns 8-ugers Mindfulness-baseret stress reduktions MBSR, men er videreudviklet af Mark Williams, Zindel Segal,  og John Teasdale fra Oxford Universitet. Vi arbejder på, at MBKT-uddannelsen lever op til kravene for psykologers og lægers efteruddannelse.

Vi arbejder på, at MBKT bliver en del af det offentlige sundhedsvæsen, og her skal god uddannelse og evidens være grundstenene.

Det er muligt at ansøge om plads på kommende hold. Der vil være løbende optagelse.

Læs om psykolog Lisbeth Frølich, der har behandlet patienter med MBKT de seneste 15 år.