Hvorfor en uddannelse i MBKT

For første gang udbydes en uddannelse i MBKT på et dansk universitet. Dansk Center for Mindfulness samarbejder med Oxford University, der var med til at udvikle MBKT. Uddannelsen sikrer dig et evidensbaseret grundlag, og vi bestræber os på at følge kravene for psykologers og psykiateres efteruddannelse.

Depression er en folkesygdom i Danmark og den største sygdomsbyrde på verdensplan. Det skal vi gøre noget ved, og der er et stort behov for kvalificerede kliniske fagpersoner, der kan varetage opgaven. MBKT reducerer tilbagefald af depression på niveau med medicin - uden bivirkninger. Vi arbejder derfor på at gøre metoden tilgængelig, så både medicin og MBKT bliver tilbudt mennesker med depression, og det bliver op til den enkelte at vælge. Dette kræver et veluddannet personale.     

Visninger
Jacob Piet, MBKT- og MBSR-underviser Hvorfor det er vigtigt med en kvalitetssikret MBKT-uddannelse i Danmark.