MBKT-uddannelsen

Beskrivelse af MBKT-uddannelsen

MBKT står for Mindfulness-baseret kognitiv terapi. Det er et 8-ugers meditations- og terapi-program udviklet til mennesker med tilbagevendende depressioner.

Effekterne af MBKT er bl.a. færre symptomer på stress, angst og depression, mere glæde og energi. Det reducerer tilbagefald af depression på niveau med medicin uden bivirkninger.

MBKT blev udviklet i England i 1990’erne. Programmet bygger på Jon Kabat-Zinns 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktionskursus MBSR, men er videreudviklet af Mark Williams, Zindel Segal, og John Teasdale fra Oxford Universitet. Terapiformen arbejder med de principper, der kendertegner mindfulness: Accept, venlighed, åbenhed og medfølelse.

Formål

Formålet med MBKT uddannelsen er, at du lærer at undervise MBKT, der indeholder træning i mindfulness, yoga og meditation i grupper. I MBKT er der fokus på at lære deltagerne at foretage et enkelt, men radikalt skift i, hvordan de forholder sig til tanker, følelser og kropsfornemmelser. I MBKT lærer vi at distancere os fra vores tanker, og vi ser, at tanker bare er tanker og ikke nødvendigvis virkeligheden.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet klinikere.

Du er fx psykolog, psykiater, læge, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Vi arbejder på, at MBKT-uddannelsen lever op til kravene for psykologers og lægers efteruddannelse.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af tre moduler, seminardage, retreats og supervision (227 timers undervisning inkl. supervision, ekskl. retreats).

Uddannelsens første år indeholder modul 1-2, seminardage, retreat og supervision.

Uddannelsens andet år indeholder modul 3, seminardage, retreat, supervision og en skriftlig opgave.

Varighed

2 år.

Pris

kr. 83.136,- for uddannelsen (undervisning er momsfritaget).

Hertil kommer pris for ophold i forbindelse med uddannelsens elementer.
Hvorfor tage MBKT-uddannelsen?Depression er en folkesygdom

Depression er en folkesygdom i Danmark og den største sygdomsbyrde på verdensplan. Det skal vi gøre noget ved, og der er et stort behov for kvalificerede kliniske fagpersoner, der kan varetage opgaven.

MBKT er et psykologisk interventionsprogram, der er designet til at forebygge tilbagefald ved depression. Det har ligeledes vist sig at være effektivt i behandlingen af akut angst, stress og depression. Den amerikanske psykologforening anderkender nu MBKT til depression som stærk evidens.

MBKT reducerer tilbagefald af depression på niveau med medicin uden bivirkninger. Vi arbejder derfor på at gøre metoden tilgængelig, og at den bliver en del af det offentlige sundhedsvæsen, så både medicin og MBKT bliver tilbudt mennesker med depression, og det bliver op til den enkelte at vælge. Dette kræver et veluddannet personale.

For første gang udbydes en uddannelse i MBKT på et dansk universitet. Dansk Center for Mindfulness samarbejder med Oxford University, der var med til at udvikle MBKT. Uddannelsen sikrer dig et evidensbaseret grundlag, og vi bestræber os på at følge kravene for psykologers og psykiateres efteruddannelse.

Hvorfor er det vigtigt med en kvalitetssikret MBKT-uddannelse i Danmark? Hør Jacob Piet, underviser på MBKT-uddannelsen, fortælle om Mindfulness-baseret kognitiv terapi.

Hvad får jeg ud af at gå på uddannelsen? 

Du lærer på uddannelsen at undervise MBKT, der indeholder træning i mindfulness, yoga og meditation i grupper. MBKT fokuserer på at lære deltagerne at foretage et enkelt, men radikalt skift i, hvordan de forholder sig til tanker, følelser og kropsfornemmelser. I MBKT lærer vi at distancere os fra vores tanker, og vi ser, at tanker bare er tanker og ikke nødvendigvis virkeligheden. Med uddannelsen får du:

 • Et effektivt og veldokumenteret redskab til at behandle og forebygge depression hos dine patienter
 • Integreret meditationspraksis til gavn for dig selv, din omgangskreds og dine patienter
 • Akademisk viden om mindfulness, depression og neurovidenskab.

Hvad er MBKT?

MBKT står for Mindfulness-baseret kognitiv terapi og blev udviklet i England i 1990’erne. Det er et 8-ugers meditations- og terapi-program udviklet til mennesker med tilbagevendende depressioner.

Effekterne af MBKT er blandt andet færre symptomer på stress, angst og depression, mere glæde og mere energi, og det reducerer tilbagefald af depression på niveau med medicin uden bivirkninger.

Terapiformen arbejder med de principper, der kendertegner mindfulness: Accept, venlighed, åbenhed og medfølelse.

Programmet bygger på Jon Kabat-Zinns 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktionskursus MBSR, men er videreudviklet af Mark Williams, Zindel Segal,  og John Teasdale fra Oxford Universitet. Vi arbejder på, at MBKT-uddannelsen lever op til kravene for psykologers og lægers efteruddannelse.

Læs mere om MBKT-kurset, som også udbydes af Dansk Center for Mindfulness. Adgangskrav og opbygningForudsætninger for optagelse

Personer, der søger om optagelse på uddannelsen, skal kunne svare ja til samtlige af følgende spørgsmål:

1. Har du i mindst et år haft en regelmæssig mindfulness meditationspraksis? 

Underviserens egen mindfulness praksis er fundamentet for integritet og kvalitet i undervisning og formidling af MBKT. Uden en egen personlig mindfulness meditationspraksis kan undervisningen ikke være ”mindfulness-baseret”. MBKT er baseret på mindfulness, når undervisningen udspringer af en erfaringsbaseret forståelse for mindfulness, og mindfulness samtidig er kropslig forankret og integreret i underviserens person og måde at være til stede på.

2. Har du gennemført et 8-ugers kursus i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)? 

MBSR-programmet, der er udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness i USA, er det grundlag, som MBKT er blevet skabt ud fra. Deltagelse i et MBSR-kursus med en godkendt underviser kan udvikle og fordybe din egen meditationspraksis og ikke mindst give forståelse for, hvad det rent erfaringsmæssigt vil sige at deltage i et 8-ugers kursus baseret på systematisk træning i mindfulness.

Find næste MBSR-kursus her

3. Har du akademisk viden og klinisk erfaring med den population, som du ønsker at anvende MBKT over for? 

Det kan for eksempel være en uddannelse eller efteruddannelse inden for anvendt psykologi eller psykiatri med detaljeret viden om den kliniske population, som du ønsker at arbejde med.

4. Har du færdigheder, som er relevante i arbejdet med individer og grupper?

Note: Der vil blive oprettet en særskilt MBKT-efteruddannelse med supplerende kurser for personer, der allerede har gennemført MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

MBKT-uddannelsens første år

Modul 1, start januar

Fordybelse af egen mindfulness-praksis samt erfaringsbaseret forståelse for samtlige elementer i MBKT-programmet, herunder udforskning af de grundlæggende formelle mindfulness-øvelser, og hvorledes den direkte erfaring med disse øvelser relaterer sig til det at være underviser i MBKT.

Undervisningsform

Dette modul bygger på praktisk træning, refleksion samt dialog og udveksling. Modul 1 er et internatkursus på fire hele dage med professionel træning fra morgen til aften. Der skal afsættes tid til daglig træning af mindfulness mellem hvert af uddannelsens moduler.

Undervisere

Antonia Sumbundu, Lone Overby Fjordback

Tema

MBKT, mindfulness som klinisk metode

 Læringsmål

 • Forstå mindfulness som en klinisk intervention
 • Have overblik over indhold, struktur og pædagogik i MBKT
 • Forstå kognitiv adfærdsterapeutisk model for depression
 • Kunne redegøre for træning af mental sundhed med mindfulness
 • Forstå mekanismer, forskning, udviklingsproces og teoretisk fundament for MBKT
 • Personlig erfaring på sammenhæng mellem krop og sind

Supervision

Supervision på egen mindfulness-træning i gruppe á maks. 8 deltagere.
Al supervision afvikles via elektronisk medie.
I alt antal timer: 8

Supervisor

Susanne Bruggisser


Seminardage

Seminardage på uddannelsen fokuserer på den akademiske og kontemplative viden, der ligger til grund for den praktiske anvendelse af MBKT. Herunder empirisk forskning, viden om depression, erfaringsbaseret læring, elementer fra kognitiv adfærdsterapi, ”inquiry” som metode til undersøgende dialogisk udforskning af deltagerens direkte erfaring med mindfulnesspraksis, yoga og mindful bevægelse, samt relevante aspekter af buddhistisk psykologi.

Undervisningsform

Seminardage er undervisning to dage i træk, kl. 9.00-16.00, uden overnatning.

Undervisere

Kay Elisabeth Worsfold, Lone Overby Fjorback

Tema

Forskning i MBKT og depression

Læringsmål

 • Have overblik over MBKT forskning i forhold til forebyggelse og behandling af tilbagevendende depression og bipolar lidelse
 • Redegøre for depression som et folkesundhedsproblem
 • Kunne relatere til teori og forebyggelses- og behandlingsstrategier for depression
 • Kendskab til forskning i mekanismer for MBKT
 • Kendskab til spørgeskemaer, der måler mindfulness, compassion, trivsel, stress, rumination, interoceptiv opmærksomhed, angst, depression og tankemønstre
 • Kendskab til costeffectiveness studier af MBKT

5-dages stilhedsretreat

Retreat er en mulighed for fordybelse af mindfulness samt træning af kontinuitet i evnen til bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik gennem dagen i alt, hvad vi foretager os.

Undervisningsform

Fem dage i stilhed med intensiv træning i mindfulness meditation fra morgen til aften.

Underviser

Lone Overby Fjorback

Tema

Fordybelse og selvudvikling

Læringsmål

 • Fordybelse af mindfulness
 • Personlig og teoretisk kendskab til stress og rumination samt mulighed for lindring og erkendelser gennem observation af det nuværende øjeblik
 • Der arbejdes personligt med underviseren med henblik på at slippe uhensigtsmæssige mønstre og opbygge sunde vaner i sindet
 • Fordybelse af yoga og vedvarende fokus på krop, sind og hjerte

Modul 1, juni

Fordybelse af egen mindfulness praksis samt erfaringsbaseret forståelse for samtlige elementer i MBKT-programmet. Herunder udforskning af de grundlæggende formelle mindfulness-øvelser, og hvorledes den direkte erfaring med disse øvelser relaterer sig til det at være underviser i MBKT.

Undervisningsform

Dette modul bygger på praktisk træning, refleksion samt dialog og udveksling. Modul 1 er et internatkursus på fire hele dage med professionel træning fra morgen til aften. Der skal afsættes tid til daglig træning af mindfulness mellem hvert af uddannelsens moduler.

Undervisere

Antonia Sumbundu, Lone Overby Fjordback

Tema

MBKT, mindfulness som klinisk metode

Læringsmål

 • Forstå mindfulness som en klinisk intervention
 • Have overblik over indhold, struktur og pædagogik i MBKT
 • Forstå kognitiv adfærdsterapeutisk model for depression
 • Kunne redegøre for træning af mental sundhed med mindfulness
 • Forstå mekanismer, forskning, udviklingsproces og teoretisk fundament for MBKT
 • Personlig erfaring på sammenhæng mellem krop og sind

Modul 2

Dette modul bygger videre på den forståelse, der er blevet grundlagt i løbet af det første halve år af uddannelsen på baggrund af modul 1, seminardage, retreat og ikke mindst hjemmearbejde med integration af formel og uformel mindfulness i hverdagen.

Undervisningsform

Modul 2 indebærer praktisk træning af mindfulness, diskussion og fremlæggelse af centrale tekster, samt begyndende træning i at guide andre i centrale MBKT mindfulness-øvelser samt give og modtage konstruktiv feedback.

Efter modul 2 etableres studiegrupper, der mødes regelmæssigt, med henblik på forberedelse til modul 3.

Undervisere

Antonia Sumbundu, Lone Overby Fjordback

Tema

MBKT curriculum, fordybelse i hver enkelt session

Læringsmål

 • Teoretiske og praktiske komponenter i hver enkelt session
 • Kunne formidle forskning og anvendelse af MBKT
 • Teoretisk og praktisk kendskab til de fire fundamenter for mindfulness og hvordan det ses i MBKT curriculum
 • Begynde at guide yoga og meditation
 • Kunne holde oplæg om elementerne i MBKT curriculum
 • Kunne evaluere MBKT undervisning

Supervision

Supervision på egen mindfulness-træning i gruppe á maks. 8 deltagere.

Al supervision afvikles via elektronisk medie.

I alt antal timer: 10

Supervisor

Susanne Bruggisser

MBKT-uddannelsens andet år

5-dages stilhedsretreat

Retreat er en mulighed for fordybelse af mindfulness samt træning af kontinuitet i evnen til bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik gennem dagen i alt, hvad vi foretager os.

Undervisningsform

Fem dage i stilhed med intensiv træning i mindfulness meditation fra morgen til aften.

Underviser

Jacob Piet Jakobsen

Tema

Fordybelse og selvudvikling

Læringsmål

 • Fordybelse af mindfulness praksis
 • Praktisk og teoretisk kendskab til lidelse, forandring og rumination
 • Praktisk og teoretisk personligt relationsarbejde med sig selv, gruppen læreren og kommende MBKT-deltagere
 • Opdage mønstre for personlig og professionel kommunikation
 • Praktisk og teoretisk forståelse for at transformere stress og rumination til ligevægt, compassion, glæde og venlighed

Seminardage

Seminardage på uddannelsen fokuserer på den akademiske og kontemplative viden, der ligger til grund for den praktiske anvendelse af MBKT. Herunder empirisk forskning, viden om depression, erfaringsbaseret læring, elementer fra kognitiv adfærdsterapi, ”inquiry” som metode til undersøgende dialogisk udforskning af deltagerens direkte erfaring med mindfulnesspraksis, yoga og mindful bevægelse, samt relevante aspekter af buddhistisk psykologi.

Undervisningsform

Seminardage er undervisning to dage i træk, kl. 9.00-16.00, uden overnatning.

Undervisere

Lone Overby Fjorback

Tema

Buddhistisk psykologi og etik

Læringsmål

 • Personligt og teoretisk kendskab til Buddhistisk psykologi: De fire ædle sandheder, den 8 foldede vej, 3 kendetegn for eksistens
 • Forståelse for etik i vestlig og østlig (preceps) perspektiv
 • Mentale vaner og handlinger, der fører til stress, angst og depression
 • Mentale vaner der fører til ligevægt, glæde, compassion og venlighed
 • Forståelse for sammenhæng mellem Buddhistisk psykologi, etik, neurovidenskab og virkningsmekanismer for MBKT

Modul 3

Modul 3 er et 8-dages intensivt internat kursus. Det gennemgående fokus er træning i at undervise andre. Vi træner i formidling af samtlige kerne-elementer i MBKT-programmet. Dette kursus forudsætter, at den studerende har deltaget fuldgyldigt på hele uddannelsen op til dette punkt, og således er godt rustet til at påbegynde den intensive træning i at undervise andre.

Undervisningsform

Modul 3 er en kombination af praksis, oplæg fra underviserne forud for arbejde i større og mindre grupper, hvor de studerende underviser hinanden og modtager kollegial feedback samt feedback fra underviserne på uddannelsen.

Vi går i dybden med det teoretiske rationale samt struktur og opbygning af MBKT-programmet, og ikke mindst intentionen bag de enkelte øvelser. Hertil kommer vi ind på de bærende elementer og epistemologiske strømninger, der ligger til grund for MBKT-programmet.

Ligeledes introduceres et støttende redskab med kriterier til evaluering af centrale underviser-kompetencer i forbindelse med levering af mindfulness-baserede interventioner som MBSR og MBKT.

Undervisere

Antonia Sumbundu, Lone Overby Fjordback

Tema

MBKT, intensiv træning og undervisning i at undervise

Læringsmål

 • Kunne undervise i alle komponenterne i MBKT
 • Guide meditation og yoga
 • Lede inquiry dialog efter hver mindfulness praksis
 • Undervise i kognitiv adfærdsterapeutiske elementer i MBKT
 • Undervise i kognitiv model for depression
 • Varetage gruppeundervisning, holde en gruppe
 • Kunne relatere sig til hver enkelt deltager i en gruppe
 • Kunne gøre MBKT undervisning levende med inddragelse af deltagerne
 • Kunne etablere god kontakt og lave individuelle forebyggelsesplaner for alle deltagerne i en gruppe
 • Kunne individualisere MBKT så det tilpasses den enkelte
 • Kunne gøre den enkeltes erfaringer relevant for hele gruppen
 • Kunne være mindful til stede i en gruppe og få compassion frem i mødet med den enkelte og deltagerne i mellem
 • Kunne vise en vej med mulighed for lindring og frihed i alle situationer
 • Kunne evaluere og give feedback på egen og andres undervisning

Seminardage

Seminardage på uddannelsen fokuserer på den akademiske og kontemplative viden, der ligger til grund for den praktiske anvendelse af MBKT. Herunder empirisk forskning, viden om depression, erfaringsbaseret læring, elementer fra kognitiv adfærdsterapi, ”inquiry” som metode til undersøgende dialogisk udforskning af deltagerens direkte erfaring med mindfulnesspraksis, yoga og mindful bevægelse, samt relevante aspekter af buddhistisk psykologi.

Undervisningsform

Seminardage er undervisning to dage i træk, kl. 9.00-16.00, uden overnatning.

Undervisere

Susanne Bruggisser, Lone Overby Fjorback

Tema

Basal psykiatri og bivirkning til meditation

Læringsmål

 • Indgående kendskab til indikation og kontraindikation for MBKT
 • Kendskab til diagnostik af mest almindelige psykiatriske sygdomme
 • Kendskab til bivirkninger til meditation
 • Være i stand til at håndtere traumer
 • Være i stand til at håndtere bivirkninger til MBKT
 • Forstå begrænsningerne i MBKT og kunne vejlede patienter heri
 • Kunne vejlede og henvise til anden behandling i forbindelse med bivirkninger eller forværring af psykisk sygdom
 • Forståelse for mindfulness træning ved psykotiske lidelser og autisme

Supervision

Individuel sagssupervision i forbindelse med at deltager på MBKT-uddannelsen faciliterer et MBKT-kursus på egen hånd, i tilknytning til deltagers arbejdsplads.

Al supervision afvikles via elektronisk medie.

I alt antal timer: 10

Supervisorer

Kay Elisabeth Worsfold

Læringsmål

Individuel supervision med aktivt engageret i en-til-en dialog med en certificeret MBKT-seniorunderviser for individuel støtte, vejledning, dialog og feedback. Supervision har til formål at undersøge, klarlægge og forfine undervisningskapacitet og dygtighed.


Skriftlig opgave

Der afleveres en skriftlig opgave på baggrund af den akademiske litteratur inden for området.
Opgaven skal demonstrere den studerendes forståelse for mindfulness-begrebet, den kliniske population som MBKT vil blive anvendt over for, den teoretiske baggrund for MBKT, samt redegørelse og diskussion af den eksisterende empiriske litteratur.

Læringsmål

Teoretisk fordybelse af mindfulness som klinisk intervention.

Format: Opgaven suppleres med praktisk erfaring fra undervisning i MBKT. Teori skal underbygge praktiske erfaringer. Og opgaven skal demonstrere kendskab til forskning i MBKT og depression. Der skal desuden demonstreres viden om virkningsmekanismer, forebyggelses- og behandlingsstrategier, buddhistisk psykologi, relationsarbejde, gruppeprocesser og etik. Samt sammenhængen mellem buddhistisk psykologi, neurovidenskab og MBKT. Det personlige læringsarbejde med fordybelse i MBKT skal beskrives og sættes ind i psykologisk forståelsesramme.

Aflevering af opgave, returneres med individuel feedback såvel skriftligt som mundtligt.


Supervision

Sagssupervision i gruppe á maks. 8 deltagere.

Al supervision afvikles via elektronisk medie.

I alt antal timer: 2

Supervisor

Susanne BruggisserUndervisereLone Overby Fjorback

Centerleder, speciallæge i psykiatri, lektor, ph.d., certificeret MBSR-underviser fra Center for Mindfulness, UMASS og Mindfulness Center, Brown University, USA.

Lone Overby Fjorback blev uddannet speciallæge i psykiatri i 2011. Siden 1989 har hun haft en daglig meditations- og yogapraksis, og hun har gennem tiden kombineret denne lidenskab med sin lægefaglige karriere.

lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Forskningsprofil

Susanne West Bruggisser

Cand.psych.aut., specialist i psykopatologi, MBSR-lærer.

Susanne har omfattende specialviden med klinisk psykologi og mindfulness-baseret behandling fra ansættelser i psykiatrien, tværfaglige smertecentre på universitetshospitaler samt fra privat praksis.

susannebruggisser@clin.au.dkHeidi Berg Nielsen

Autoriseret psykolog, MBSR- og MBKT-underviser, ACT, IGP

Heidi varetager kurser i MBSR, MBKT og uddannelse af undervisere. Heidi er en af nøglepersonerne i ”Stressfri hverdag for børn og unge”, hvor vi uddanner 250 lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

heidi.berg@clin.au.dkAntonia Sumbundu

Cand.psych.aut. MSt (Oxon), specialist i psykoterapi og supervision

Antonia har en master i MBKT fra Oxford University, og har en dyb og mangeårig erfaring med MBKT som intervention. De seneste år har hun fungeret som seniorunderviser i MBKT med træning og uddannelse rundt om i hele verden.

 

 

Kay Elizabeth Worsfold

Cand.psych.aut., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi, MBKT- og MBSR-lærer

Kay har mange års erfaring med klinisk psykologi fra psykiatrien samt fra egen klinik, herunder praktisk erfaring med udredning og behandling af angst-, OCD-, stress- og depressionslidelser. Hun har superviseret alle faggrupper inden for sundhedsvæsenet og har bred undervisningserfaring.Prisoversigt


Uddannelsen består af 227 timers undervisning inkl. supervision og ekskl. retreats.

Uddannelsens pris er kr. 83.136,- kroner ekskl. moms for undervisningen. 

Betalingen deles på følgende måde:

 • Ved optagelse på uddannelsen betales 3.136,- kr. ekskl. moms.
 • I løbet af første år betales 40.000,- kr. ekskl. moms.
 • I løbet af andet år betales 40.000,- kr. ekskl. moms.

Bemærk: Hertil kommer pris for ophold i forbindelse med uddannelsens elementer.

Forvent omkring 1.500,- kr. inkl. moms pr. døgn.Ansøgning om optagelse på uddannelsenFind aktuelle datoplaner i uddannelseskalenderen

Hvis der ikke er annonceret nogen opstart lige nu, er den på vej. Vi takker for din tålmodighed.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at tage et kig i Ofte stillede spørgsmål eller skrive til os på mindfulness@clin.au.dk.Ofte stillede spørgsmål


Hvad koster det?

Undervisningens pris er 83.136 kroner. Al undervisning er momsfritaget. Hertil kommer priser for ophold.

Du kan læse mere i afsnittet Prisoversigt højere oppe på siden.
 

Hvor lang tid tager det?

MBKT-uddannelsen tager to år. Under afsnittet Adgangskrav og opbygning højere oppe på denne side kan du se, hvordan uddannelsen er bygget op.

Du kan se en oversigt over moduler og datoer i afsnittet Ansøgning om optagelse på uddannelsen

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du finder aktuelle uddannelser og tilmeldingslink i afsnittet Ansøgning om optagelse på uddannelsen højere oppe på denne side. 

Der er løbende optag, så holdet kan være fyldt inden ansøgningsfristen. 

Men der er ikke noget tilmeldingslink?

Er der ikke kommet tilmeldingslink på endnu, kommer det snarest – vi takker for din tålmodighed!

Følg med på vores sociale medier, hvor vi også skriver om muligheden for tilmelding til kurser, moduler og retreats.

Hvad kræver deltagelse?

For at kunne komme i betragtning til optagelse på MBKT-uddannelsen hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, skal du have:

 • En akademisk grad/lang professionel erfaring med depression og klinisk erfaring
 • Regelmæssig meditationspraksis i minimum et år
 • Gennemført et 8-ugers MBSR-kursus

Desuden skal du have erfaring med klinisk arbejde. Oplagte kandidater er for eksempel:

 • Psykologer
 • Læger (særligt speciallæger i psykiatri, læger i almen praksis, i arbejdsmedicin, miljømedicin, i anæstesi samt smertelæger på private/regionale smertecentre)
 • Sygeplejersker
 • Assistenter
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Psykomotoriske terapeuter.

Du kan læse mere under afsnittet Adgangskrav og opbygning højere oppe på denne side.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er optaget?

Ansøgninger på MBKT-uddannelsen besvares løbende.

Hvad er MBKT?

MBKT står for Mindfulness-baseret kognitiv terapi og blev udviklet i 1990’erne. MBKT er en fusion mellem MBSR og kognitiv terapi og blev udviklet af forskere fra Oxford University for at forebygge tilbagefald af depression bedre. Siden har forskning vist, at MBKT kan forebygge tilbagefald på niveau med medicin, og det koster ikke mere.

Læs mere om MBKT-kurset.

Læs mere om mindfulness generelt.