FAQ - om uddannelserne

Nedenfor finder du en række spørgsmål, vi ofte modtager. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på mindfulness@clin.au.dk.

Spørgsmål fælles for uddannelserne:

Hvad koster det?

MBSR:

Den grundlæggende del af MBSR-uddannelsen koster 63.826 kroner. Al undervisning er momsfritaget. Hertil kommer udgifter til ophold samt til retreats og MBSR-kursus, der er en del af kravene for at gå på uddannelsen. Du kan se en oversigt over priserne for MBSR-uddannelsen her.

MBKT:

Undervisningens pris er 83.136 kroner. Al undervisning er momsfritaget. Hertil kommer priser for ophold. Du kan se en oversigt over priserne for MBKT-uddannelsen her

Hvor lang tid tager det?

 

MBSR:

Du skal regne med minimum 2-2,5 år før, at du kan undervise i hele 8-ugers MBSR-kurset. Du finder indhold af uddannelsen og varighed her.

MBKT:

MBKT-uddannelsen tager to år. Her kan du se, hvordan uddannelsen er bygget op

Her kan du se en oversigt over moduler samt datoer.

Hvordan tilmelder jeg mig?

MBSR:

Du tilmelder dig første modul ved at skrive en motiveret ansøgning, som du vedhæfter i ansøgningsskemaet her.

Tilmeldingslink til de øvrige moduler finder du på siden her under det enkelte moduls fane.

MBKT:

MBKT-uddannelsen starter op i august 2020. Deadline for ansøgning til MBKT-uddannelsen er den 31. maj 2020. Der er løbende optag, så holdet kan være fyldt inden. Du finder mere om ansøgning her, hvor du også finder tilmeldingslink.

Men der er ikke noget tilmeldingslink?

Er der ikke kommet tilmeldingslink på endnu, kommer det snarest – vi takker for din tålmodighed! Og der skal nok være en plads til dig, særligt hvis du allerede er i gang med uddannelsen.

Følg eventuelt med på vores Facebook side her, hvor vi også skriver om muligheden for tilmelding til kurser, moduler og retreats.

Hvad kræver deltagelse?

MBSR:

Inden du kan tage første modul af MBSR-uddannelsen, skal du have opøvet en daglig meditations-praksis i minimum et halvt år. Du skal have deltaget på et 8-ugers MBSR-kursus samt været på et retreat, der lever op til kravene for MBSR-uddannelsen.

Se mere om dette her under fanen “Forudsætninger for optagelse på uddannelse.”

MBKT:

For at kunne komme i betragtning af optagelse på MBKT-uddannelse, skal du have:

 • En akademisk grad/lang professionel erfaring med depression og klinisk erfaring
 • Regelmæssig meditationspraksis i minimum et år
 • Gennemført et 8-ugers MBSR-kursus

Se mere her under fanen ”Forudsætninger for optagelse.” 

Hvornår får jeg svar på, om jeg er optaget?

Du får med det samme en bekræftelse på, at din ansøgning er vel modtaget.

MBSR:

Omkring en uge efter deadline for ansøgning.

MBKT:

Ansøgninger på MBKT-uddannelsen besvares løbende.

Er det en masteruddannelse?

Vores uddannelser er ikke en masteruddannelse, men er på niveau med en sådan, og modulerne kan omregnes og godkendes som ECTS-point. Du skal kontakte dit tidligere uddannelses-sted for at få godkendt uddannelsens elementer som ECTS-point.

På de enkelte moduler for MBSR-uddannelsen kan du se, hvad de svarer til i ECTS-point.

 

 

MBKT er ikke dækket af ECTS. Til gengæld arbejder vi på, at MBKT-uddannelsen bliver godkendt som specialist-uddannelse for psykologer.

Spørgsmål særligt for MBSR-uddannelsen:

Hvad er MBSR?

MBSR står for Mindfulness-baseret stressreduktion og er et 8-ugers meditations-, yoga- og psykoeducations-program. Det er udviklet af Jon Kabat-Zinn for 40 år siden og er siden blevet undersøgt og dokumenteret for sin effekt hos både raske og syge. Særligt patienter med flere psykiske lidelser samt kroniske smerter er blevet velundersøgt, og evidensen af programmets effekt er meget veldokumenteret. Når folk taler om, at der er evidens for, at mindfulness virker, er det som oftest forskningen i dette program, de refererer til.

Du kan læse mere om MBSR her.   

Hvorfor en uddannelse i MBSR, hvis jeg vil være mindfulness-lærer?

Når du tager en uddannelse i MBSR hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, har du sikkerhed for, at den uddannelse, du tager, er kvalitetssikret. Programmet, du lærer at undervise i, er veldokumenteret. Med andre ord kan du med fuldstændig sikkerhed sige, at det program, du underviser i, virker.

Vores undervisere er som de eneste i Danmark uddannet til at undervise andre i MBSR. MBSR er en beskyttet titel, hvorimod alle kan kalde sig mindfulness-lærer. Du kan læse mere om uddannelsens kvaliteter, og om det harmonerer med det, du leder efter, her.  

Spørgsmål særligt for MBKT-uddannelsen:

Hvad er MBKT?

MBKT står for Mindfulness-baseret kognitiv terapi og blev udviklet i 1990’erne. MBKT er en fusion mellem MBSR og kognitiv terapi og blev udviklet af forskere fra Oxford University for at forebygge tilbagefald af depression bedre. Siden har forskning vist, at MBKT kan forebygge tilbagefald på niveau med medicin, og det koster ikke mere. Du kan læse mere om MBKT her.  

Hvem kan tage uddannelsen?

For at tage uddannelsen i MBKT ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet skal du have erfaring med klinisk arbejde. Oplagte kandidater er for eksempel:

 • Psykologer
 • Læger (særligt speciallæger i psykiatri, læger i almen praksis, i arbejdsmedicin, miljømedicin, i anæstesi samt smertelæger på private/regionale smertecentre)
 • Sygeplejersker
 • Assistenter
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Psykomotoriske terapeuter.

Se mere om adgangskrav her under ”Forudsætninger for optagelse.”

Spørgsmål særligt for CCT-uddannelsen:

Hvad er CCT?

Compassion Cultivation Training (CCT) er et 8 ugers strukturet, manualiseret, og forskningsbaseret kursus, som træner vores evne til at være med alle de udfordringer og ting, som vi synes er svært her i livet. Kurset har et dialektisk fokus på træningen i compassion for ens egen lidelse og andre menneskers lidelse (en man holder af, en fremmed, og svære mennesker). CCT har rødder i mindfulness. Men fokus i compassion er at blive opmærksom på lidelse i én selv og i andre.

Læs mere om CCT-kurset her: 

   

Hvem kan tage uddannelsen?

Der er ingen formelle uddannelseskrav til ansøgere. Men du skal være forberedt på at læse teoretiske tekster på universitetsniveau - ligesom uddannelsen foregår på engelsk.