Om uddannelsen

Formålet med at uddanne både professionelle i sundhedssektoren, ledere og selvstændige er at bringe compassion ind i samfundet.

Grunduddannelsen henvender sig til dig, som gerne vil have en dybere forståelse for compassion og hvordan compassion kan trænes. Det kan være, at du allerede har en mindfulness-praksis og gerne vil bringe compassion-komponenten mere ind i din praksis og hverdag. Det er også muligt at starte direkte med fordybelse i compassion-forskning og -praksis.

Specialistuddannelsen henvender sig til professionelle, som gerne vil implementere og undervise andre i det 8 ugers compassion-kursus på arbejdspladser, i organisationer eller institutioner. Uddannelsen henvender sig derfor til professionelle i f.eks. sundhedssektoren, ledere i offentlig eller privat regi og selvstændige. 
Det kan være dig, som er leder eller arbejder med HR, dig som sundhedsfaglig, eller dig, der som privat person vil fordybe og formidle compassion. Både på arbejdspladser og i sundhedsvæsenet vinder compassion frem som et redskab til at skabe større trivsel og arbejdsglæde og mindre stress samt dybere bevidsthed om værdier og handlinger.

Vores uddannelse i compassion er en grundig indføring i compassion, den forskningsmæssige, psykologiske, etiske og filosofiske baggrund samt praktisk træning i at undervise i compassion med udgangspunkt i den forskning, der er på området.

Det er en forudsætning for optagelse, at du har gennemført et 8-ugers kursus enten Kursus i Compassion udviklet på Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness eller Compassion Cultivation Training (CCT), udviklet på Stanford University af Thupten Jinpa.

At undervise i Kursus i Compassion forudsætter, at du er indstillet på at arbejde med dig selv. Det er et stort ansvar, og det kræver en stor indsats at kunne møde både din egen og andres stress, smerte og sorg med venlighed og compassion.