Hvorfor en uddannelse i Compassion

Uddannelsen giver dig:

  • en indgående og nuanceret forståelse af forskningen, psykologien, filosofien og etikken bag compassion

  • praktiske og pædagogiske færdigheder til facilitering af compassion

  • værktøjer til at reducere stress

  • værktøjer til at styrke trivsel og arbejdsglæde

  • evner til at lede med compassion og navigere bedre i organisationen

  • værktøjer til at undervise i compassion-meditationer

  • mulighed for at forbedre dine relationer til familie, venner, kolleger, dig selv og verden

  • mulighed for at fordybe din evne til at give og modtage compassion

  • træning i at facilitere en gruppeproces, der skaber psykologisk tryghed og fordrer fremadrettet læring, udvikling og samarbejde

Under hele uddannelsen får du både teoretiske og praktiske værktøjer, og du modtager supervision. Efter grunduddannelsen kan du vælge at tage specialistuddannelsen som afsluttes med et praktikumforløb, hvor du afprøver dine evner som underviser. Herefter kan du søge om certificering igennem Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet.