Detaljeret beskrivelse af uddannelsen

Forudsætninger

Vi opfordrer ansøgere med forskellige baggrunde til at søge ind på uddannelsen. Der er ingen formelle uddannelseskrav, men du skal være forberedt på at have en daglig compassion-praksis og kunne læse og forstå opgaver på universitetsniveau i psykologi, filosofi, etik, og pædagogik.

Den ideelle ansøger udviser:

 • entusiasme for compassion-træning og undervisning i compassion

 • intention om at undervise det 8 ugers compassion-kursus på kort og lang sigt

 • tilknytning til en gruppe eller miljø, hvor man planlægger at undervise i compassion

 • nysgerrighed på andres og egen læring

 • fremragende lytte-, kommunikations- og faciliteringsevner

 • personlig meditationspraksis

Optagelseskriterier:

For at blive optaget på grunduddannelsen skal ansøgeren have opfyldt følgende kriterier

 1. Gennemført Kursus i Compassion eller Compassion Cultivation Training (CCT) kurset
  Se næste mulighed her

 2. Deltagelse på det 8-ugers live-online-kursus: Forskning og Compassion
  Se næste mulighed her

Grunduddannelsen

Grunduddannelsen varer ca. 6 måneder og består af:

Internat 1 - Organisk gennemgang

Fordybelse af egen compassion praksis samt erfaringsbaseret forståelse for samtlige elementer i compassion-programmet. Herunder udforskning af de grundlæggende formelle compassion-øvelser, og hvorledes den direkte erfaring med disse øvelser relaterer sig til det at være underviser i Compassion.

Dette modul bygger på praktisk træning, refleksion samt dialog og udveksling. Internat 1 strækker sig over 3 sammenhængende dage inkl. ophold, med professionel træning fra morgen til aften. Der skal afsættes tid til daglig træning af compassion mellem hvert af uddannelsens moduler.

 

Live-online undervisningsmoduler:

 1. Compassion og psykologi
 2. Compassion, etik og filosofi

Strukturen for de to live-onlinemoduler er: 

Gruppen mødes 2 sessioner a 2 timer live-online en gang om ugen gennem 8 uger. Der vil være en tekst til hver session, som starter med compassion-meditation på 30 minutter, et foredrag på 30 minutter og afsluttes med 60 minutters diskussion om emnet, så det bliver gjort relevant og praktisk anvendeligt i dagligdagen.

 

Supervision

I grupper a fem mødes du online regelmæssigt hver 2. - 3. uge i 1 time med en mentor. I denne periode vil du i et støttende miljø udvikle og reflektere over din personlige compassion-meditationspraksis. Du vil være tilknyttet den samme supervisionsgruppe igennem hele uddannelsesforløbet. Supervision foregår online og kræver ikke fysisk tilstedeværelse.

 

Internat 2 - Pædagogik: Hvordan underviser man i compassion?

På dette internat er fokus på træning i at undervise i compassion. Det teoretiske fundament for undervisningen er erfaringsbaseret læring og teori om gruppeprocesser. Der er fokus på egne mønstre for at lukke af for lidelse og compassion og hvordan, vi aktivt vælger compassion uden at synke ned i håbløshed eller fornægtelse.

Internat 2 strækker sig over 3 sammenhængende dage inkl. ophold, med professionel træning fra morgen til aften.

Bemærk: Internat 2 er valgfrit, hvis du ikke ønsker at undervise i det 8 ugers Kursus i Compassion

Specialistuddannelsen

På specialistuddannelsen specialiserer du dig indenfor ét af 3 kerneområder. Varighed 6-12 måneder.

Hvert kerneområde består af 2 seminardage, som er undervisning to dage i træk, 6 timer pr. dag, uden overnatning. Ud over seminardagene er der supervision.

Seminardage på overbygningen fokuserer på den akademiske og kontemplative viden, der ligger til grund for den praktiske anvendelse af compassion. Herunder empirisk forskning i de forskellige temaer og deltagernes direkte erfaring med compassion-praksis

 

Compassion-instruktøren som gerne vil arbejde med pårørende:

Overbygning 1: Pårørende (2 x 2 seminar dage)

Temaer på de to seminardage: 

 • Kronisk sorg
 • Empatisk lidelse
 • Tilgivelse
 • Accept 


Supervision:

I grupper a fem mødes du online hver 2, - 3. uge med en mentor. I denne periode vil du i et støttende miljø udvikle og reflektere over din personlige compassion-meditationspraksis. Du vil være tilknyttet den samme supervisionsgruppe igennem hele uddannelsesforløbet. Supervision foregår online og kræver ikke fysisk tilstedeværelse.

 

Compassion-instruktøren som gerne vil arbejde med sundhedsprofessionelle:

Overbygning 2: Sundhedsprofessionelle (2 x 2 seminar dage):

Temaer på de to seminardage: 

 • Arbejdsglæde
 • Empatisk Lidelse
 • Stress
 • Perfektionisme


Supervision:

I grupper a fem mødes du online hver 2, - 3. uge med en mentor. I denne periode vil du i et støttende miljø udvikle og reflektere over din personlige compassion-meditationspraksis. Du vil være tilknyttet den samme supervisionsgruppe igennem hele uddannelsesforløbet. Supervision foregår online og kræver ikke fysisk tilstedeværelse.

 

Compassion-instruktøren som gerne vil arbejde med ledelse:

Overbygning 3: Ledere (2 x 2 seminar dage):

Temaer på de to seminardage:

 • Compassionate organisationer
 • Relationskompetencer
 • Soft skills
 • Kommunikation


Supervision:

I grupper a fem mødes du online hver 2, - 3. uge med en mentor. I denne periode vil du i et støttende miljø udvikle og reflektere over din personlige compassion-meditationspraksis. Du vil være tilknyttet den samme supervisionsgruppe igennem hele uddannelsesforløbet. Supervision foregår online og kræver ikke fysisk tilstedeværelse.

 

 

Prakticum og certificering

Praktikum

Efter endt uddannelse kan du undervise i det 8 ugers Kursus i Compassion, hvor du selv står for at sætte kurset op og hvor der gives supervision, med ugentlig supervision på undervisningen af kurset.

Baseret på godkendt praktikum bliver du certificeret til at undervise i det 8 ugers Kursus i Compassion.

 


Krav for beståelse

Der er krav til fremmøde og aktiv deltagelse i undervisning. Max. tilladt fravær på baggrund af sygdom eller andet er 10 %.

 

Certificering

Der gives bevis for hvert bestået uddannelsesmodul. Og efter gennemførelse af alle moduler inklusiv bestået praktikum vil der gives certificering i Kursus i Compassion.