Ansøgning og pris

Deadline for ansøgning med start i 2021 er overskredet. Næste mulighed annonceres her på siderne.

Din ansøgning skal indeholde:

Sørg for at samtlige uploads starter med dit fulde navn.  

 1. Dine kontaktinformationer.
 2. Information om, hvornår du har eller har planlagt at tage et Kursus i Compassion- eller Kursus i CCT.

 3. To personlige refleksioner, som kan uploades, enten som tekst (minimum 1.500 ord) eller video (max. 4 minutter), hvor du:

  1) Fortæller om din interesse i compassion, herunder hvorledes professionelle og/eller personlige oplevelser har vækket din interesse, samt hvilken målgruppe, du vil undervise og hvorfor.

  2) Besvarer ét af følgende spørgsmål, minimum :
  i. Beskriv et tidspunkt, hvor du modtog eller var modtager af compassion, og hvordan det har påvirket din forståelse af, hvad compassion er?

  ii. Beskriv et tidspunkt hvor din compassion blev udfordret, eller du oplevede grænsen for din egen compassion. 

 4. Et CV på 1-2 sider

 5. Valgfrit: Ansøgning om legat, herunder en detaljeret beskrivelse af dine finansielle behov:
 • Udførlig beskrivelse af dit behov for finansiel støtte
 • Hvilke specifikke udgifter af uddannelsen du søger økonomisk støtte til

  Du kan blive kontaktet ift at verificere dine oplysninger. Legat vil kun omfatte en mindre del af uddannelsens omkostninger.

 

Priser:

 • Undervisning, grund- og specialistuddannelse (160 timer): 46.080 kr. (momsfritaget)
 • Undervisning, grunduddannelse (112 timer): 32.256 kr (momsfritaget)

  Omkostning for undervisning kan betales i forudaftalte rater og det er derfor ikke nødvendigvis et krav, at man kan betale alle pengene på forhånd.

 • Kost og logi ved introduktionsretreat: 4.500 kr. inkl. moms (Marienlyst Strandhotel, Helsingør)

 • Kost og logi ved afsluttende retreat:  4.500 kr. inkl. moms (Marienlyst Strandhotel, Helsingør)

 • Pris for praktikum: 9.600 kr (momsfritaget)

 • Certificeringsgebyr: 1.676 kr (momsfritaget)

 

Legater

Der er et meget begrænset antal legater. De vil blive allokeret efter behov. Trods at vi gerne ville være i stand til det, er det ikke muligt at give legater til alle kandidater med finansielle behov. Ansøgere bør være opmærksomme på, at anmodning om legat potentielt kan reducere deres chance for optag til uddannelsen og kan vælge at blive betragtet som sædvanligt i tilfælde af, at vi ikke kan tilbyde et legat. Retreatomkostninger vil generelt ikke blive dækket af legater.