Hvem kan deltage?

Lærere på grundskoler, der underviser 4.-9 klassetrin kan deltage i projektet. Er du skolepædagog og underviser, er det også muligt at deltage. Gør opmærksom på, at du også underviser i ansøgningen. Det er afgørende for at implementere mindfulness i skolen mest effektivt, at deltagerne på uddannelsen underviser i almindelige fag og ikke kun er tilknyttet skolen som vejleder, trivsels-konsulent og lignende. 

Privatskoler og folkeskoler kan deltage på lige vilkår  

Specialskoler og -klasser kan ikke deltage. Årsagen er, at programmet ikke er målrettet disse elever.