Falder I uden for målgruppen?

Falder I uden for projektets målgruppe?

Vi får mange henvendelser fra pædagoger, efterskoler og mange andre fagprofessionelle, der desværre ikke opfylder kriterierne for dette projekt.  

Vi udbyder derfor uddannelsen - eller uddannelsens delelementer - til alle, der falder uden for projektet. Bemærk dog, at programmet ikke er beregnet til fx specialskoler. 

Prisen vil kun være på uddannelsen. Forsknings- og evalueringsdelen er ikke med.

 

Samlet pris

22.043,75 kroner inkl. moms for hele uddannelsen, prisen er ekskl. kost og logi på internatet.

 

Udvikling af egen mindfulness-praksis - MBSR-kursus

8 uger, en eftermiddag om ugen plus en heldag mellem uge 6 og 7. 

Pris: 4.375 kr. inkl moms

 

Introduktion til .b - Internat

4 dages undervisning ”.b Teacher Training”.

Pris: 8.668,75 kr. inkl. moms. Hertil kommer udgift til ophold.


Relationskompetence - Seminardage

3x2 heldage med supervision og undervisning i relationskompetence.

Pris: 3 x 3.000 kr. inkl. moms


Se mere om de tre delelementer af uddannelsen i den detaljerede beskrivelse her.