Mission

Gennem evidensbaserede kurser, internationalt certificerede uddannelser, forskning, formidling og debat vil vi styrke mental sundhed og fremme Mindfulness, Compassion og Performance hos den enkelte, i organisationer og i samfundet.

Evidensbaserede kurser

Evidens betyder, at der er forskningsmæssig belæg for det, vi laver. Når vi taler om effekt af et program – for eksempel MBSR – er højeste grader af evidens resultater fra lodtrækningsforsøg – kaldet randomiserede studier – og sammenfatninger af resultater fra randomiserede studier, der har undersøgt det samme program (en metaanalyse). For at vi må sige, at et program har en dokumenteret effekt, skal den samme ”pakke” have vist effekt i minimum to randomiserede studier af minimum to uafhængige forskningsgrupper.

MBSR-Programmet har en helt særlig styrke. Indholdet i programmet, altså ”pakken” er beskrevet meget tydeligt, og MBSR-programmet er blevet undersøgt i mere end 100 forsøg. Metaanalyser har konkluderet, at denne pakke har effekt på livskvalitet, stress og symptomer for angst og depression – uanset om du er syg eller rask.

Se mere om vores kurser her.

Internationalt certificerede uddannelser

For os er det vigtigt, at vi står på et gennemtestet og veldokumenteret fundament, når vi formidler Mindfulness til andre. Derfor følger vi internationale standarder, og vores uddannelse er internationalt certificeret. Vi er en underafdeling af Center for Mindfulness, USA, og vi er de eneste i Danmark, der er uddannede til at uddanne andre MBSR-lærere.   

Mental sundhed

Et af FN’s mål for 2030 er at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Dansk Center for Mindfulness arbejder for at øge Danmarks ambitioner inden for sundhed og trivsel, så vi når målene. Blandt andet ved at indføre veldokumenterede metoder til mental træning i uddannelsesvæsnet, sundhedssystemet, forsvaret, kriminalforsorgen og på arbejdspladser. Vi læner os op ad WHO’s definition af Mental Sundhed, som den danske Sundhedsstyrelse tager udgangspunkt i:

”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber.”

Mindfulness

Mindfulness betyder at være til stede i nuet og acceptere det, som det er. Det er en metode til bevidst at tage ansvaret for kvaliteten af dit liv.

Der er en 2500 år gammel definition på Mindfulness fra buddhistisk tradition og en kun 25 år gammel vestlig videnskabelig definition fra programmet Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR). Her defineres Mindfulness som den bevidsthed, der opstår, når vi holder opmærksomheden i nuet med en ikkedømmende indstilling.

Mindfulness er ikke en beskyttet titel, og begrebet bliver ofte brugt i flæng med mange forskellige betydninger. Men når Mindfulness skal bruges til at lindre og helbrede, er det vigtigt at understrege, at det er Mindfulness fra buddhistisk tradition, der er testet med vestlige, videnskabelige metoder i Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR). Formålet er at reducere lidelse og opbygge et blivende sundt mentalt helbred.

Læs mere om Mindfulness.

Compassion

Compassion er defineret som en følelse, der opstår, når vi oplever en andens lidelse og føler os motiveret til at lindre det. Hele formålet med Mindfulness-træning er at øge vores Compassion for os selv og andre. Compassion Cultivating Training (CCT) er et program, der forbedrer den mentale sundhed og øger medfølelse. Både over for sig selv og andre.

Læs mere om Compassion.

Performance

Vi ved, at når mennesker ikke er tilstede mentalt, så præsterer de dårligere. Vi tror på, at et individ med et klart sind og åbent hjerte handler bedre både for sig selv og for andre. Det kalder vi Performance. Mindfulness og Compassion hjælper os til at blive bedre til det, vi laver. Både professionelt og i fritiden. Og til at stå stærkere, når vi uundgåeligt møder modstand.