Mindful Nation

Det britiske Parlament har i 2015 søsat en ambitiøs plan Mindful Nation for bedre national mental sundhed. Her anbefaler rapport fra samtlige partier at mindfulness tilbydes til patienter med depression og kroniske sygdomme. Og at mindfulnessprogrammer bliver tilgængelige som forebyggelse på skoler, arbejdspladser og i kriminalforsorgen. Du kan se hele rapporten her. 

Danmark bør følge trop og dermed blive et foregangsland inden for mental sundhed. Danmark følger almindeligvis de samme anbefalinger, men endnu ikke for mindfulness. Vi arbejder derfor på, at viden og forskning fra universitetet bliver brugt i samfundet. 

Vi skal ændre kultur, hvor flere og flere vågner op med stress, angst, depression og smerter. Nationale tiltag bør implementere de bedst dokumenterede metoder, fordi hver enkelt borgers sundhed og trivsel har afgørende betydning for os alle. 

Dansk Center for Mindfulness har de nødvendige kompetencer og samarbejdspartnere, der gør det muligt på nationalt plan at forbedre mental sundhed.       

I efteråret 2017 tog Folketinget et skridt i den forebyggende retning. Dansk Center for Mindfulness fik 12,5 millioner kroner af Satspuljemidlerne til projekt Stressfri hverdag for børn og unge. Du kan løbende læse om projektet her.