Fem forslag til forbedring af mental sundhed

I 2015 præsenterede Dansk Center for Mindfulness fem forslag til forbedring af mental sundhed. Siden har vi arbejdet for alle fem forslag, som vi præsenterer på de følgende sider. Programmet Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR) og programmet Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) er de bedst videnskabeligt dokumenterede metoder til at styrke mental sundhed og forebygge depression. Mindfulness kan defineres som bevidsthed og compassion som at lindre lidelse. Effekten af mindfulness er compassion. Vores kurser i compassion fokuserer specifikt på dét.

 

1) VORES BØRN OG UNGE SKAL I BEDRE MENTAL FORM:

Dansk Center for Mindfulness er med en Satspuljebevilling fra 2018 i gang med et af verdens største forskningsprojekter om mindfulness til børn og unge.

 

2) VI SKAL TRÆNE SUNDE MENTALE VANER FOR AT FOREBYGGE STRESS: Dansk Center for Mindfulness har vist, at:

• MBSR kan styrke trivsel og reducere stress på danske arbejdspladser. Et projekt har vist reduktion fra 40% til 12% på sundhedsskadeligt stress.

• Selvbetalt MBSR har god effekt, men hvis vi vil modvirke ulighed i sundhed, skal samfundet anvende en anden strategi.

• MBSR har god effekt på stressramte borgere, når det udbydes i kommuner og regioner.

 

3) VI SKAL OGSÅ KUNNE FOREBYGGE OG BEHANDLE UDEN MEDICIN:

Dansk Center for Mindfulness forsker lige nu i MBKT til angst og depression, MBSR til ældre, MBSR til diabetespatienter og MBSR til soldater. Vi foreslår, at:

• MBKT skal være et led i behandling og forebyggelse af depression.

• MBSR skal være et led i behandling og rehabilitering at patienter med kroniske sygdomme og sygemeldte borgere.

• MBSR skal indgå i mental træning, forebyggelse og behandling i Forsvaret.

 

4) VORES SUNDHEDSPERSONALE OG DE PÅRØRENDE SKAL KUNNE DELTAGE I FOREBYGGELSE: Vi kan forebygge, at vores sundhedspersonale bliver udbrændte, og at vores pårørende ender som patienter. Derfor bør de tilbydes MBSR- og kurser i compassion Dansk Center for Mindfulness har forskningsprojekt om compassion til pårørende.

 

5) VORES LEDERE SKAL BLIVE ENDNU BEDRE TIL AT TRÆFFE GODE BESLUTNINGER:

Ved at give vores ledere MBSR- og CCT-programmer, kan vi give medarbejdere og ledere de bedste betingelser for at træffe gode beslutninger for dem selv, deres medarbejdere og de organisationer og det samfund, der omgiver dem. Dansk Center for Mindfulness underviser blandt andet i mindfulness på Christiansborg.