Mindful Nation

Mindful Nation i UK - kan Danmark følge trop?

I oktober 2015 udgav det engelske Parlament en rapport om effekten af mindfulness samt anbefalinger om at implementere det i samfundets institutioner. 

Rapporten var resultat et samarbejde mellem politikere, forskere og fagfolk.

Politikerne praktiserede selv Mindfulness i et år og oplevede effekterne på egen krop. 

Anbefalinger lød blandt andet på at implementere Mindfulness-programmer i sundhedsvæsnet, i skoler, på arbejdspladser og i fængsler. 

Du kan se hele rapporten her. 

 

Danmark på vej

Det er Dansk Center for Mindfulness' holdning, at Danmark skal følge trop og dermed blive et forgangsland inden for mental sundhed. Det vil spare mange mennesker lidelse. Og det vil spare samfundet for mange penge. Både menneskeligt og økonomisk giver det god mening. 

I efteråret 2017 tog Folketinget et skridt i den forebyggende retning. Dansk Center for Mindfulness fik 12,5 millioner kroner af Satspuljemidlerne til at uddanne 250 folkeskolelærere i løbet af 2018. Du kan løbende læse om projektet her.