Det mener vi

Mindfulness kan forebygge en stresset nation

Stress er en folkesygdom, og WHO udråbte i 2017 depression til at være den sygdom på verdensplan, der skaber mest lidelse, uarbejdsdygtighed og nedsat funktionsevne.

Sygdommen slår flere ihjel end krige, terror og trafikulykker. Alligevel har vi ikke handleplaner for den indgribende sygdom.

Vi har nu i årtier forsket i mindfulness effekt på depression, stress og en række andre lidelser. Og de er gode. Effekten er lige så gavnlig som medicin og koster ikke mere.

Men mindfulness kan også forebygge, at vores unge ikke nødvendigvis følger tidens stress-tendenser. De kan lære at bruge redskaber, der gør dem mere robuste og opmærksomme på egen og andres mistrivsel. 

Dansk Center for Mindfulness mener, at Danmark skal implementere mindfulness i skoler, sundhedsvæsen og på arbejdspladser. På den måde kan vi gennem forebyggelse sikre mere trivsel og mindre stress i samfundet.

Se vores fem konkrete bud her.

Vores tre løsningsforslag "Stressfri hverdag for alle" til Regeringens stresspanel, som Lone Fjorback præsenterede for Sundheds- og ældreudvalget den 21. september.