Mental sundhed

Træn mental sundhed, få mere glæde og forebyg stress!

Mentalt helbred kan trænes og forbedres helt i lighed med fysisk træning. Resultatet er mere energi, opmærksomhed, glæde og empati. Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er et videnskabeligt testet program, der kan forbedre mentalt helbred og reducere stress. Ofte gør vi ting automatisk uden at mærke kroppen og uden at være bevidst om hvilke tanker, der ligger bag vores handlinger.

Mindfulness træning lærer dig at slappe af, være til stede i kroppen og observere dine tanker. Det giver dig frihed til at vælge, hvilke tanker du vil rette dig efter. Måske kender du det, at hovedet er fuld af tanker, og det kan være svært at finde ro, koncentration og afslapning. Det kan være tanker som: Er jeg god nok - flittig nok – pæn nok - klog nok osv? Hvis det hele tiden kører rundt i hovedet kan konsekvensen være, at du får stress.

Undersøgelser viser, at flere og flere unge oplever stress og stiller meget høje krav til sig selv. Mindfulness er en teknik til at stoppe op og træne opmærksomheden. Det at være opmærksomt til stede i kroppen og sindet, har vist sig at være godt for helbredet og for at præstere optimalt. Stress er oplevelsen af at være under pres. Når vi er stressede, tænker vi dårligere, koncentrationen forringes og vi er mere irritable. Mindfulness-træning har den modsatte virkning, men det er ingen mirakelkur. Det kræver vedholdende træning på lige fod med fysisk træning.