Hvem kan have gavn af mindfulness

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) kan anvendes af alle, der gerne vil træne mental sundhed, uanset baggrund, alder eller erfaring. Der er ofte tre årsager til at starte på MBSR-kurset.

  • Hvis du gerne vil være bedre til noget
  • Hvis du har sygdom eller lidelse tæt inde på kroppen
  • Hvis du oplever, at livet går i ring og er blevet en gentagelse, hvor du ikke rigtig længere er engageret.

MBSR kan hjælpe dig til at blive bedre til det, du laver, fordi du træner opmærksomheden. Mere opmærksomhed giver mere glæde, fordi du opdager og lægger mærke til de gode øjeblikke. MBSR kan desuden gøre det nemmere at leve med det der er svært, eksempelvis stress, sygdom og forandring, fordi du træner accept. Og MBSR-træningen gør dig engageret i livet, fordi du opdager at hvert eneste øjeblik er unikt.

Du kan finde vores kurser her.

Mindfulness og sygdom

Oprindelig udviklede Jon Kabat-Zinn MBSR-programmet til sygehuspatienter. Hans idé var at viderebringe de gavnlige indsigter, det fysiske velbefindende og det overskud, han fik af at dyrke yoga og meditere.

Fra MBSR-programmet er der udviklet programmer til enkelte befolknings- eller patientgrupper. Det kan for eksempel være medicinstuderende, patienter med tilbagevendende depression, cancer, spiseforstyrrelser eller misbrug.

 

Svært selv at håndtere sygdom 

Når vi er syge kan det være svært på egen hånd at vikle os ud af de negative eller begrænsende tankemønstre. Vi kan ofte opleve en smerte ved ikke længere at kunne det samme, som vi kunne i fortiden. Vi kan være triste over det identitetstab, vi føler i nutiden og have bekymringer for fremtiden.

 

Accept af tanker

Mindfulness-træning kan hjælpe til at holde fokus på nutiden og arbejde med de tanker, der opstår i nuet. I første omgang handler mindfulness ikke om at ændre tankerne, men at registrere og acceptere, at de er der. Herefter kan vi arbejde med, hvordan vi forholder os til dem på en mere hensigtsmæssig måde. MBSR fjerner ikke nødvendigvis de triste tanker og følelser, vi kan have. Men det kan bidrage til, at vi accepterer, at de er en del af livet. Frem for, at vi bruger kræfter på at kæmpe imod dem. Denne praksis kan forøge vores livsglæde og mindske stress. 

 

 

Mindfulness i en krævende hverdag

Mange føler, at de selv og deres omgivelser stiller mange krav om at leve ”det gode liv”. Vi skal realisere os selv arbejdsmæssigt, skabe en perfekt familie og pleje vores venskaber. Faren herved kan være, at vi hele tiden har følelsen af, at vi burde være på vej et nyt og bedre sted hen. Så mister vi hurtigt fornemmelsen for, hvor vigtigt det er at være til stede i nuet. Det er nemt at glemme, at livet foregår lige nu og ikke først begynder, når vi er blevet forfremmet, får lønforhøjelse eller har bestilt drømmeferien.

 

Vi sidder fast i fortællinger

Fortidens smertefulde oplevelser kan blive ved med at spøge. Mange kommer til at holde fast i egne fortællinger om, at de skal være stærke, gøre karriere, have hundrede bolde i luften på samme tid for at være succesfulde. I stedet for at leve i nuet, pendulerer vi derfor frem og tilbage mellem fortidens oplevelser og fremtidens udfordringer.

 

Hvad er vigtigt i hverdagen?

Når vi sætter os ned, tier stille og på en opmærksom måde fokuserer på det åndedræt, der er her og nu, kommer alle tankerne myldrende. Dem vi til dagligt kan holde stangen ved hele tiden at fokusere på at være i gang. På den måde kan vi øve os i at blive bevidste om, hvilke tankemønstre der går igen. Når du i løbet af MBSR-forløbet deler dine tanker med andre, bliver du desuden bevidst om, at du langt fra er den eneste, der synes, at livet kan være svært.

Mindfulnesstræning kan være med til at afklare og prioritere dine værdier og fokusere på det, du synes, er vigtigt i hverdagen.