Hvem har gavn af Compassion?

Compassion-træning er for dig, der ønsker at udvikle redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre. Du behøver ikke at have tidligere erfaring med mindfulness eller meditation, men det vigtigt, at du er villig til at meditere, da det er et stor del af compassion-træningen.

Compassion-træningen har særligt fokus på at håndtere svære følelser. Forskningsprojekter peger på, at Compassion-træning til sundhedspersonale eller andre, der møder megen lidelse i deres fag eller privatliv, kan have særlig gavn af compassion-træning.

Compassion-træningen træner ligeledes dine relationelle evner. Til dig selv og andre. Mange ledere vælger at tage kurset for at fremme disse egenskaber i deres arbejde.