Gratis mindfulness torsdag 16-17

Dansk Center for Mindfulness har siden 2018 haft gratis gå til mindfulness hver torsdag fra 16-17 i Aarhus og København. I forbindelse med corona er tilbuddet flyttet online. Alle kan deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan også deltage live-online via zoomklik her for mere information og tilmelding.

 

Gå til mindfulness er vedtaget af Aarhus Byråd 16.1.2019

Flere og flere Danskere vågner op med stress, angst og depression. I følge WHO, er depression den største sundhedsbyrde, vi har. Samtidig viser omfattende forskning, at mental sundhed kan trænes helt i lighed med fysisk helbred.
 
Dansk Center for Mindfulness (DCM), Aarhus Universitet arbejder for at øge samfundets ambitioner indenfor sundhed og trivsel i overensstemmelse med FN’ bæredygtighedsmål for 2030, som skal sikre sundhed og trivsel for alle.
 
Vejen til bedre mental sundhed banes, når vi skaber rammerne for sundhed og trivsel og aktivt gør noget meningsfyldt sammen. Derfor ønsker Dansk Center for Mindfulness i samarbejde med Aarhus kommune at tilbyde gratis mindfulness en særlig event dag på Aarhus Rådhus. Der vil være guidet meditation og inspiration fra litteratur, kunst, musik og forskning. Inden da vil der skulle laves aftale i samarbejde mellem kultur og borgerservice om et udvidet samarbejde mellem Aarhus kommune, Dansk Center for Mindfulness og Aarhus Musikhhus for at tilbyder et forløb henover 2019.
 
Deltagelse kræver ikke uddannelse eller særlige forudsætninger.
 
Der er videnskabeligt belæg for at programmerne Mindfulness-Baseret Stress Reduktion og Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi kan hindre, at stress bliver til sygdom og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter. ’Mindfulness på Rådhuset’ kan ikke erstatte de videnskabeligt testede programmer, det er ikke terapi eller religion, men en konkret mulighed for at træne mental sundhed midt i byen for alle.
 
Undervisningen vil opstarte med et mindfulness event på Aarhus Rådhus og derefter foregå i Musikhuset, fordi vi ønsker, at Rådhuset skal være et sted, hvor alle er velkomne, og dette tiltag kan bidrage til kultivering af en kultur, hvor vi kan mødes sammen på tværs og med respekt for indbyrdes forskelligheder.
 
Aarhus er kåret som verdens mest mindfulde by, og vi kan med dette tiltag sende et signal om, at Aarhus er et sted, hvor vi med venlighed, opmærksomhed og respekt vil træne mental sundhed. Det er meget vigtigt, at forskning kommer ud af universitetet og bliver praktisk anvendeligt. Når vi ved at flere og flere børn, unge, voksne og ældre har det dårligt, og vi ved, at der er så mange enkelte ting vi kan gøre, der kan have meget stor betydning for at skabe trivsel for alle, så er det vigtigt at etablere rammerne herfor.
 
Tilbuddet vil være gratis og baseret på frivillighed, hvor Dansk Center for Mindfulness frivilligt stiller sig til rådighed til at afvikle tilbuddet. De små ting, vi gør i dagligdagen og vores interaktion med hinanden har vist at have meget stor betydning for vores sundhed og trivsel. Der er ikke et tiltag, der vender kurven så flere igen kommer til at trives og ensomhed falder, men det her tiltag, kan være det første direkte tiltag, med afsæt i partnerskab (det 17. bæredygtighedsmål) mellem Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Aarhus Byråd, der giver borgerne mulighed for at træne mental sundhed en gang om ugen i fælleskab med andre.
 
Leder af Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet Lone Overby Fjorback er psykiater og forsker og har ansvaret for, at den undervisning, der tilbydes er faglig og professionel og at det rum, der skabes er med respekt for den enkelte borger.
 
Derfor foreslår Bæredygtighedsudvalget følgende:
 
Der træffes beslutning om, at Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet må tilbyde gratis mindfulness med opstartsevent på Aarhus Rådhus og herefter i Musikhuset en time om ugen.