Hvad er CCT?

Compassion Cultivation Training (CCT) er udviklet ved Stanford University, som et program, der styrker menneskers evne til - igennem træning af medfølelse med sig selv og andre - at håndtere livets udfordringer. I dag er programmet udbredt i hele verden igennem non-profit organisationen Compassion Institute samt forskningscentret CCARE ved Stanford. I Danmark er det Dansk Center for Mindfulness, der forsker i compassion og udbyder  kurser i programmet.

Formålet med Compassion Cultivation Training

Når vi træner compassion, træner vi evnen til at møde svære begivenheder og stress i vores liv på en mere hensigtsmæssig måde. Stress er en naturlig del af livet. Men vi træner at bevæge sig igennem livets udfordringer med et roligt sind, fra et sted af venlighed, samhørighed og indre styrke.

Indhold og opbygning

CCT er et 8-ugers kursus med ugentlige sessioner af 2 timers varighed, som indeholder undervisning, diskussioner og små gruppeøvelser. Derudover skal deltagerne opbygge en daglig meditationspraksis, lige som de får 'lektier' for, som hjælper med at integrere praksis og gøre det til en vane.

Ugerne er bygget op som følger:

 • Uge 1: Et stabilt og roligt sind: Hvorfor meditation er vigtigt, og compassion er relevant
 • Uge 2: Compassion og venlighed for en person man holder af
 • Uge 3: Compassion for én selv: Hvordan det at tilbyde sig selv compassion hænger sammen med motivation, mod, tillid, visdom samt psykisk og fysisk trivsel
 • Uge 4: Venlighed mod én selv: Hjælp til at finde mening i dit liv lige nu og på sigt
 • Uge 5: Fælles medmenneskelighed: Mere os end mig
 • Uge 6: Udvide compassion: Compassion for mennesker, du har et svært forhold til
 • Uge 7: Aktiv Compassion: Stærk compassion
 • Uge 8: Integration

Hvad kan du forvente?

Forskning viser, at træning i compassion kan give:

 • Mere glæde
 • Mere ro
 • Større accept af følelser, som de er
 • Selvaccept
 • Tilfredshed med jobbet
 • Blive bedre til at passe på sig selv
 • Compassion for en selv og andre
 • Åbenhed for at modtage compassion fra andre.