Fordomme og fakta

Mindfulness er noget hokuspokus

”Jeg ved ikke helt, om jeg skal tro på mindfulness.”

Du behøver ikke vente på, at du bliver syg for at træne mindfulness. Og mindfulness er ikke noget, du skal tro på. Det er videnskabeligt dokumenteret, at programmet Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) kan styrke mental sundhed, og at programmet Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) kan forebygge depression på niveau med antidepressiv medicin.

MBSR henvender sig til alle, der ønsker at styrke mental sundhed, og MBKT henvender sig til personer, der er eller har været syge med depression. MBSR og MBKT kan bruges som supplement i behandling – fordi stress er en risikofaktor for stort set alle sygdomme. MBKT er et reelt alternativ til medicinsk behandling af tilbagevendende depression, fordi massiv forskning har dokumenteret, at MBKT er lige så effektivt som medicin. Mange tåler ikke medicin eller ønsker ikke medicinsk behandling, derfor er det vigtigt at vide, at der nu er et reelt alternativ til medicinsk behandling af depression.

Når det er sagt, er der stor forskel på kvaliteten i den mindfulness, der det seneste årti er blomstret frem. Dansk Center for Mindfulness forsker og uddanner i programmer, der har højeste grad af videnskabelig evidens – MBSR og MBKT. Her er der dokumenteret effekt for gavnlige effekter som for eksempel

  • Bedre opmærksomhed, humør, empati og modstandskraft
  • Mere energi, glæde, koncentration og hukommelse
  • Mindre stress, angst, depression og smerter.

Mindfulness er religiøst

”Vi skal ikke implementere en religiøs praksis i samfundet - det må folk selv om.”

Mindfulness fungerer på tværs af religioner og kulturer. Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) blev for 40 år siden udviklet og vestliggjort af den amerikanske biolog Jon Kabat-Zinn, der brugte programmet på en stressklinik ved et universitetshospital i USA. Det er derfor renset for én bestemt trosretning, og programmet kan derfor praktiseres af alle.

Programmet handler om at være menneske med tanker og følelser, der har en tendens til at løbe af med os, så vi glemmer at være bevidste og huske livet, som det udfolder sig fra øjeblik til øjeblik. I stedet lever vi i en fantasi om, hvordan det kunne have være eller måske vil blive. Selv om mindfulness har sine rødder i Østen og fra buddhistisk tradition, har andre trosretninger også historisk benyttet sig af metoder til at være bevidst og tilstede i nuet.

Mindfulness handler om at blive bevidst, mere fokuseret og bruge denne evne til at opleve og værdsætte livet samt aktivt at handle mere hensigtsmæssigt for sig selv og andre. Dette er gavnligt på tværs af alle samfund, kulturer og religioner.

Det helt unikke ved MBSR er, at programmet tilbyder en form, hvor vi kan mødes på tværs af religioner, sociale skel, aldre og kulturer. Programmet anvendes i Asien, Afrika, Europa, Syd-, Nord- og Mellemamerika, Australien og er ved at blive udbredt i Rusland. Det kan bruges, hvad enten du er syg eller rask, ung eller gammel og bliver endda anvendt i krigszoner. 

Mindfulness handler om at slappe af og finde fred

”Du skal bare slappe af og acceptere livets sorger.”

 Mindfulness handler hverken om at tømme hovedet, fjerne dårlige tanker, slappe af eller acceptere livets store og små knubs. Det handler om at blive opmærksom på, hvilke tanker der er, og hvad de gør ved dine følelser – og det, der som resultat kommer ud af din mund. Træner vi en fokuseret opmærksomhed, når vi at stoppe op i tide og blive klar over uhensigtsmæssige tanker. FØR vi lader dem styre vores adfærd. Når vi er opmærksomme på, at vi er en del af livet, der går op og ned, ser vi også, at tingene forandrer sig. Både når det går skidt, og når det går godt. Så bruger vi ikke energi på at holde fast i noget – eller skynde os væk. Men værdsætter livet, som det er i det her øjeblik.

Mindfulness giver for meget ansvar til individet i stedet for samfundet

”Det bliver så nemt bare at sende medarbejderen på et stress-kursus.”

Stress er en af samfundets største udfordringer. Det koster menneskeliv, og det koster uforholdsmæssigt mange penge. Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et arbejde, du kun kan gøre for dig selv. Og sjældent er der noget, der hjælper os så godt, som når vi selv tager ansvar for vores egen trivsel. Men det kræver en indsats fra både virksomheder, organisationer og samfund at implementere de bedst dokumenterede metoder og gøre dem tilgængelige for alle. Vi plejer at sige, at der er ingen andre, der kan gøre arbejdet for dig, og du kan heller ikke gøre det selv, derfor træner vi sammen i gruppe. Fordi det hjælper at gøre det sammen.

For os handler det ikke om ENTEN individ ELLER samfund. Det handler om både/og. Selvfølgelig skal vi ændre samfundet og arbejdsmiljøet, så ingen bliver syge af at arbejde eller gå i skole. Men samfundet bliver ændret af enkeltpersoner, og når så mange individer som muligt er bevidst om, hvad de laver, så træffer vi også kollektivt bedre beslutninger. Er vi overladt til os selv, kommer vi hurtigt i konkurrence og uden at vide det, kan vi ubevist komme til at træne stress, angst, tristhed, frygt og egoisme frem for glæde, taknemmelighed, opmærksomhed og samhørighed.