Træn mental sundhed

Hele formålet med mindfulness-træning er at opøve compassion. En medfødt evne hos os alle til at rumme alle følelser - også de svære. Til at opdage vores egen og andres lidelse og nære et oprigtig ønske om at lindre den. Uden at vende os væk fra den - eller identificere os med den og brænde ud på det.

Vi plejer at beskrive sammenhængen mellem mindfulness og compassion som to vinger på den samme fugl. Det ene kan ikke eksistere uden det andet. 

 

Mindfulness' rødder

Mindfulness har rødder i buddhismen, men er siden 1979 udviklet og formet til et ikke-religiøst vestligt program. Ifølge buddhismen fører menneskets jagt på varig lykke og forsøg på at undgå smerte til frustration, lidelse, angst og depression. Vi føler smerte, fordi intet varer ved. Før eller siden bliver vi syge, hvis vi er heldige bliver vi gamle og helt sikkert dør vi. Det er ikke et personligt nederlag, men grundvilkåret for det at være menneske. Det menneskelige sind kan narre os til at tro, at livet sker et andet og meget bedre sted. Den forestilling stresser og hindrer os i at nyde og acceptere livet, som det er. Spørg dig selv, om du nyder livet. Det absurde svar kan være: Det har jeg ikke tid til.

Mindfulness frem for medicin

"Alle tænker, at hvis man har en depression, så er det fordi, der er et eller andet stof, der mangler i hjernen. Den forklaringsmodel er for simpel. Det er ligesom med hovedpine. Det har man ikke, fordi man mangler paracetamol i kroppen. Så selvom Panodil måske hjælper på symptomerne, er det ikke en langsigtet løsning. Man lærer jo ikke noget af tage en pille. Man holder symptomerne i ave, og det er selvfølgelig rart. Men det er en passiv behandling".   

Lone Overby Fjorback, leder af Dansk Center for Mindfulness

 

I dag ved vi, at programmet Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) har en lige så gavnlig effekt på for eksempel depression, som antidepressiv medicin. Da mange oplever problemer med bivirkninger eller ikke ønsker at tage medicin, er det en væsentlig viden, at vi ved hjælp af daglig meditationpraksis kan opnå samme helbredende effekt. Du kan læse om MBSR her. 

Men mindfulness er ikke kun for syge. Forskning viser, at du ved regelmæssig praksis kan styrke din mentale sundhed og blandt andet opnå bedre koncentration, hukommelse, søvn, indlæringsevne og humør. Mindfulness er derfor gavnligt for alle, der ønsker at være mere tilstede i nuet, blive bedre til det, de laver og opnå en større tilfredshed.

Målet med mindfulness-træning

Målet med mindfulness-træning er en fysisk og mentalt tilstedeværende krop. Der med et klart sind og et åbent hjerte er i stand til at foretage etiske beslutninger og handle til gavn for sig selv og andre. Et mål meget tæt op ad WHO’s definition på mental sundhed:

Mental sundhed er en tilstand, hvor ethvert individ realiserer sit potentiale og er i stand til at håndtere normale belastninger, kan arbejde og bidrage til samfundet eller det fællesskab, han eller hun er en del af.

På et mere jordnært niveau, kan en disciplineret træning af mindfulness hjælpe dig til:

  • Mere glæde i hverdagen
  • Mere energi
  • Bedre relationer
  • Mindre stress
  • Mere accept