God effekt af online-kursus til ledere

I et studie afprøvede 21 mellem- og topledere i danske små og mellemstore virksomheder Dansk Center for Mindfulness’ og Persona Films online MBSR-program.

MBSR-lærer, kommunikationsrådgiver, journalist og MBA Marianne Hartz Thomas stod bag undersøgelsen, og resultaterne var blandt andre:

  • Alle deltagere oplevede en positiv forandring i løbet af det 8-ugers kursus.
  • 11 deltagere oplevede en øget performance i form af effektivitet og evne til at holde fokus.
  • 14 deltagere oplevede en forbedring i humør og følelsesmæssig stabilitet.
  • 10 deltagere oplevede, at de var bedre til at tale om svære følelser og håndtere svære situationer.
  • 8 deltagere oplevede øget job-tilfredshed samt mindre følelsesmæssig træthed i forhold til deres job.
  • 9 deltagere oplevede, at de blev en ”bedre leder” efter programmet.

Udtalelser fra deltagerne

”Is i min mave. Det er her, jeg ser den største effekt. Det er tilliden til mig selv og verden omkring mig. Hvis jeg gør det, jeg er god til, så vil resten falde på plads. Ingen situation er så dårlig, at jeg ikke kan løse det. Det er meget vigtigt, da jeg kun har mig som ansvarlig for mit firma. Det giver mig en større grad af tillid til mig selv som leder og manager. Jeg er mere rolig, når jeg præsenterer firmaet. Har mere tillid til mine egne beslutninger”.

”Mindfulness kan være indirekte præstationsforbedrende, fordi du er i stand til at fokusere 100% i en periode uden at blive distraheret”.

"Jeg hviler mere i mig selv. Jeg føler en større grad af tilstedeværelse og nærvær i øjeblikket. Min følelsesmæssige ustabilitet er ikke længere noget, jeg lader gå ud over mine kolleger”.

"Jeg føler, at jeg kan blive en bedre leder ved at fokusere lidt mere på mig og blive mere rolig. Hvis jeg er gladere og oplever en indre ro, så jeg kan fokusere bedre, kan jeg også give det videre til andre. Det er helt sikkert en positiv udvikling af mine ledelsesmæssige færdigheder”.