Hvad er MBKT?

Forebyg depression med mindfulness

MBKT står for Mindfulnessbaseret kognitiv terapi, og er et 8-ugers videnskabeligt program. Det er træning i mindfulness, yoga, meditation og undervisning, der foregår i grupper, fordi det er et arbejde, vi ikke kan gøre alene, og ingen andre kan gøre for os.

"Hvert døgn består af 86.400 sekunder. Vi kan danne 70.000 tanker i døgnet. 70.000 chancer for at fare vild i tanker, og ubevogtet kan det blive til en baggrundsstøj af selvkritik og skam". (Fra bogen "Må jeg hjælpe dig? - Fri af depression".)

 

MBKT-programmet henvender sig til dig, der har eller har haft depression og som ønsker at forebygge tilbagefald af depression. Du vil ved start af forløb få en individuel samtale og ved afslutning af forløbet udarbejdes en individuel behandlingsplan. 

Du vil lære teknikker til at lindre mistrivsel og opbygge et blivende godt mentalt helbred. Mental træning kan disciplinere sindet, så du fremmer energi, venlighed, glæde og medfølelse.

Se mere om kurset her.

Depression er hyppigste årsag til dårligt helbred

Depression er en hyppig og alvorlig lidelse, der i følge WHO på verdensplan er den lidelse, der bidrager mest til dårligt helbred og nedsat funktionsevne. Har du haft en depression, er der 50 % risiko for at få tilbagefald, har du haft tre depressioner, er risikoen 80%.

MBKT er baseret på MBSR, men specifikt udviklet til forebyggelse af depression.

MBKT-programmet retter sig mod de faktorer, der igangsætter og fastholder depression. Du vil lære at identificere de skridt, der fører dig i en depressiv retning. Dermed får du langt større mulighed for at bremse en negativ udvikling mod depression. Du arbejder med de tanker, der under depression har tendens til at køre i ring. Ved at træne opmærksomheden kan du undersøge vanskelige tanker og tankemønstre tidligt i processen, og du lærer at genkende og tolerere tanker.

MBKT som alternativ til medicin

Den Britiske sundhedsstyrelse (NICE) har siden 2009 udpeget MBSR og MBKT som højeste prioritet for implementering, fordi forskning viser, at de to programmer kan hindre, at stress bliver til sygdom. Programmerne kan også nedsætte symptomer på stress, angst og depression og forebygge tilbagefald af depression på niveau med antidepressiv medicin. Den danske sundhedsstyrelse anbefaler nu også MBSR og MBKT som behandling mod stress og depression, men behandlingen er endnu ikke implementeret.

Dansk Center for Mindfulness udbyder MBKT til forebyggelse af depression ved klinisk psykolog Heidi Berg.