Hvad får deltagerne ud af kursus i Compassion?

 

"Jeg har opnået en ro over mine tanker, og måden jeg håndterer mange opgaver på."

"Jeg har erhvervet mig nye redskaber til at bevare kontakten til mig selv i sociale situationer med mange mennesker."

"Jeg har fået redskaber til bedre at kunne være til stede i mine nære relationer."

"En fælleskabsfølelse - hvor jeg har lært meget af de andre deltagere."

"Jeg er blevet bevidst om, at jeg ikke er alene - vi lider alle sammen, og andre har oplevet det samme som mig."

"En kærlig venlighed til mig selv"