Seminardage

Program for seminardage i 2019

Dansk Center for Mindfulness holder årligt 4 x 2 dages seminar, hvor forskellige eksperter inden for Mindfulness holder oplæg. Seminardagene henvender sig til alle, der har interesse i at arbejde professionelt med Mindfulness. Formen er én dag med vægt på teori og forskning og én dag med vægt på praksis. Målet med dagene er at få indsigt i den historiske, teoretiske og praktiske baggrund for Mindfulness-baserede programmer. 

Datoer 2019:

Den 14. - 15. marts i Aarhus: ”Basal psykiatri og bivirkninger til meditation"

Oplægsholdere: Lone Overby Fjorback

Mindfulness-baseret stressreduktion er en folkesundhedsintervention, der i princippet henvender sig til alle. MBSR-uddannelse kræver ikke en klinisk baggrund. Men MBSR-kurset henvender sig også til deltagere med kliniske problemstillinger. Derfor er det vigtigt, at MBSR-læreren har kendskab til egne og programmets begrænsninger.

Dag 1 handler om basal psykiatri, som skal klæde MBSR-lærere på til at lave en screening af MBSR-deltagere og til forståelse af psykiatrisk førstehjælp. MBSR anbefales ikke til personer, der har eller har haft psykose eller som er i et aktivt misbrug. Der er muligt at lave modificeret MBSR med patienter, hvis underviseren er specialuddannet, har god kontakt med patienten og stort fagligt kendskab og uddannelse i psykiatri.

Dag 2 handler om bivirkninger til meditation, specielt med fokus på håndtering af traumer, og hvorfor meditation ikke altid er godt. Vores kollega på Brown, Willoughby Britton har systematisk samlet mulige bivirkninger til meditation, og det arbejde vil blive inkluderet. Præcis som medicin kan give bivirkninger, kan der være bivirkninger i relation til meditation. Nogen kan opleve, at de bliver overvældet af følelser, får ufrivillige bevægelser, ser billeder ligesom i en drøm eller får en fornemmelse af at miste sig selv. Det gør man på en måde også, fordi man opbygger en ny relation til sig selv. Ikke alle MBSR-deltagere er interesseret i det arbejde, og det er ikke alle, MBSR er godt for.

Litteratur:

Lone Overby Fjorback: ’Må jeg hjælpe dig – fri af depression’

Willoughby Britton (2019) Can mindfulness be too much of a good thing? The value of a middle way. Current Opinions in Psychology: Special Issue on Mindfulness., 28, 159-165. PDF

David A. Treleaven: Trauma-Sensitive Mindfulness: Practices for Safe and Transformative Healing

Van Dam, N.T, van Vugt, M.K., Vago, D.R., Schmalzl, L., Saron, C., Olendzki, A., Meissner, T., Lazar, S.W., Kerr, C., Gorchov, J., Field, B.A., Britton, W.B.,  Brefczynski-Lewis, J.A., Meyer, D.E. (2017). Mind the hype: A critical evaluation and prescriptive agenda for mindfulness and meditation research. Perspectives in Psychological Science13,36-61PDF

Tilmeld dig her - Basal psykiatri og bivirkninger til meditation.

Den 25. - 26. april i København: "Buddhistisk Psykologi"

Oplægsholdere: Jacob Piet

Disse seminardage retter fokus på de dele af buddhistisk psykologi, der har relevans for programmet Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR). MBSR er udviklet til moderne mennesker i vesten, og det er som sådan hverken religiøst eller buddhistisk. Men programmet er inspireret af metoder og indsigter fra buddhistiske psykologi.

Vi ser blandt andet på begrebet universel dharma, som et overordnet begreb, der henviser til forståelse, perspektiver og indsigter, som er klart formuleret i den buddhistiske psykologi, men som samtidig er alment gældende. Vi ser på buddhistisk psykologis perspektiv på menneskets grundlæggende søgen efter mening, lykke, tilfredshed og fyldestgørelse i tilværelsen. Vi kaster lys på de såkaldte fire ædle sandheder. De fire ædle sandheder er fire erfaringsbaserede kerneindsigter, der til sammen skaber en begrebsmæssig ramme for at forstå årsagerne til psykologisk lidelse. Og samtidig beskriver vejen og metoderne til at lindre lidelse og skabe forudsætninger for større eksistentiel frihed.  

Tilmeld dig her - Buddhistisk Psykologi.

Den 12. - 13. september i Aarhus: "Etik"

Oplægsholdere: Jacob Piet

Vi skal se nærmere på det menneskesyn, værdier og holdninger, som gennemtrænger pædagogikken i MBSR og MBKT. Vi skal arbejde personligt med intention og motivation, som noget der kan skabe en etisk funderet retning for vores arbejde med at formidle mindfulness til andre.

Vi skal være sammen om at undersøge nogle vigtige spørgsmål: 

Hvad er etik? Hvad er det egentlig? Det som muligvis kan guide vores opførsel i en sund og positiv retning til gavn for andre mennesker? Hvad kræver det? Er det nok at følge nedskrevne retningslinjer?   

Er vi villige til at undersøge resultatet af vores adfærd og handlinger som undervisere? Også når det, vi sagde eller gjorde, ikke var hjælpsomt og måske endog sårende for den anden? Kan vi opdage, uden at dømme det, når vores tænkning, ord og handlinger er drevet af egeninteresse frem for intentionen om at være til gavn og støtte? Hvad er vigtigt at være opmærksom på, når intentionen først og fremmest er at gøre mindst mulig skade? Hvilke kvaliteter er vigtige at kultivere, når vi ønsker at være til gavn for andre?

Seminardagene giver en dybere forståelse af det etiske grundlag for mindfulness-baserede interventioner, og kan give nye perspektiver samt retning og mening for nye såvel som erfarne undervisere. 

Vi deler vores egen erfaringsbaserede viden med hinanden og belyser samtidig den akademiske og kontemplative litteratur inden for området.

Tilmeld dig her - Etik.

Den 21. - 22. november i København: "Mindfulness og arbejde"

-Anvendelse af mindfulness på arbejdspladser

Oplægsholdere: Marianne Thomas, Lone Overby Fjorback o.a.

Der er i Danmark både stor entusiasme og skepsis i forhold til indførelse af mindfulness på arbejdspladser. Du kan købe en ny hjerne med mere empati, robusthed og effektivitet, og du bliver advaret mod forandring, at mærke dig selv eller kigge indad, fordi det bliver anset for individuelle tiltag. 

Vi vil på seminardagene gennemgå den eksisterende forskning for anvendelsen af mindfulness på arbejdspladser, herunder gennemgå teori og forskning i forhold til at skabe en bæredygtig mindful organisation. 

Hvad viser forskning i forhold til mindfulness og arbejdspladser? Hvordan kan viden fra forskning anvendes intelligent, således at videnskabeligt testede metoder bliver til gavn for medarbejder og organisationen? Hvordan sikrer vi, at mindfulness ikke bliver et led i overvågning, indblanding i privatliv eller skjult krav om effektivisering eller personificering af organisatoriske problemstillinger?

35.000 danskere er sygemeldt med symptomer relateret til dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Stress koster 14 mia. kr. om året i udgifter til sygefravær og sundhedsvæsenet.

Et højt stressniveau er forbundet med en forøget risiko for sygdomme og tidlig død.

Stress er en risikofaktor for depression, der er den største sygdomsbyrde på verdensplan.  

Hver 5. dansker søger på et tidspunkt i sit liv behandling for depression - medicin forbedrer kun symptomerne for halvdelen.

Der er således brug for effektive måder til stresshåndtering, og der er brug for metoder til at forbedre mental sundhed - også på arbejdspladser. Problemet er erkendt, men der er usikkerhed i forhold til evidens og virkningsfulde løsninger.

Hvor er vi forskningsmæssigt nu?

Hvordan mener vi, forskningen skal fokuseres?

Hvilke råd kan gives til medarbejder og organisation?

Litteratur:

Reference https://www.themindfulnessinitiative.org.uk/

Leah Weise: "How we work".  

Tilmeld dig her - Mindfulness og arbejde.